ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ON-LINE

 

Σας καλωσορίζουμε στον ψηφιακό "προθάλαμο" της πρωτοποριακής σελίδας διαδικτυακής on-line εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, απλά με το πάτημα του κουμπιού "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ON-LINE"! Στη σελίδα αυτή  έχουν πρόσβαση με username και password όλα τα  μέλη των σωματείων της ΠΟΜΙΔΑ ανεξαρτήτως του τρόπου εγγραφής τους και έχουν καταβάλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους.  Εγγραφείτε και σεις τώρα για να αποκτήσετε  αυτοστιγμεί, μέρα ή νύχτα, 365 μέρες το χρόνο, άμεση πρόσβαση για ανάγνωση και εκτύπωση των δεκάδων παρακάτω εγγράφων!

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:

Τα μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος που έχουν προκαταβάλει συνδρομές και για επόμενα έτη, μπορούν να ζητήσουν τους κωδικούς πρόσβασής τους για τα έτη αυτά από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΜΙΔΑ mail@pomida.gr , αναφέροντας τα στοιχεία τους, την ημερομηνία και τον τρόπο εγγραφής τους και τον αριθμό μητρώου τους, εφόσον τον γνωρίζουν.

 

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ:

Τα μέλη όλων των άλλων σωματείων - μελών της ΠΟΜΙΔΑ μπορούν και αυτά να λάβουν απ΄ευθείας από τα σωματεία τους τους κωδικούς πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας,  με την προυπόθεση το συγκεκριμμένο μέλος έχει καταβάλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή του στο σωματείο του, και ότι το σωματείο του έχει καταβάλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή στην ΠΟΜΙΔΑ.  Παρακαλείται συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στο προεδρείο του σωματείου του, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τη συνδρομή του σ΄αυτό, δεδομένου ότι η ΠΟΜΙΔΑ δεν διαθέτει καταστάσεις των εκάστοτε ταμειακώς ενήμερων μελών των λοιπών σωματείων της.

 

Η ON-LINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Για να διαπιστώσετε πως λειτουργεί το σύστημα, μπορείτε ελεύθερα και χωρίς κωδικό να τυπώσετε δοκιμαστικά τα έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Δήλωσης-Αίτησης σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf) και την πρόσκληση και το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε Microsoft Word (.doc), με δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσής τους, ενώ μπορείτε να διαβάσετε και τις διατάξεις του Συντάγματος σχετικά με ιδιοκτησία και απαλλοτριώσεις, καθώς και τη Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας κατά το πρόγραμμα "Καλλικράτης" (2011).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικό πληροφοριακό υλικό

2. Υποδείγματα μισθωτηρίων-Εγγράφων

3. Μισθωτική νομοθεσία

4. Φορολογική νομοθεσία-Έγγραφα

5. Μεταβιβάσεις ακινήτων αντιπαροχές κλπ.

6. Δημοτικά τέλη

7. Οριζ. ιδιοκτησία-Διαχείριση πολυκατοικιών

8.Πολεοδομικά-Απαλλοτριώσεις-Διατηρητέα

9. Εθνικό Κτηματολόγιο

10. Τεχνικά θέματα-Ανελκυστήρες-Φυσικό αέριο κλπ.

11. Διαθέσιμα έγγραφα στην Αγγλική γλώσσα.

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Πληροφορίες για ενεργειακά-ημιυπαίθριους (Κατάλογος μηχανικών της ΠΟΜΙΔΑ)

2. Ανάλυση νομικών θεμάτων. (Πατήστε για να δείτε τον κατάλογο των θεμάτων)

3. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων. (Πατήστε για να δείτε τα θέματα της νομολογίας)

4. Μηνιαίες ανακοινώσεις ΕΛ.ΣΤΑΤ. για αύξηση μισθωμάτων από το 2001 μέχρι σήμερα.Ê

5. Τα τελευταία τεύχη του περιοδικού μας "Τα νέα των Ιδιοκτητών"

6. Ο οδηγός του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή (8 σελ.)

7. Περιλήψεις προκηρύξεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για μίσθωση ή αγορά ακινήτων.

8. Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους ιδιοκτήτες & εκμισθωτές ακινήτων

9. Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων από τη σελίδa e-axies της εταιρίας B-logica

10. Υπεύθ. Δήλωση ν. 1599/1986 Ê  Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση ν.2690/99Ê

11. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" (2011)Ê

 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. Μισθωτήριο κύριας κατοικίας για ηλεκτρονική υποβολή (2014).

2. Μισθωτήριο επαγγελματικής μίσθωσης για ηλεκτρονική υποβολή (2014). Ê

3. Μισθωτήριο κύριας κατοικίας (μέχρι και 50 τ.μ.). Ê

4. Μισθωτήριο κύριας κατοικίας με ενεργ. πιστ/κό (άνω των 50 τ.μ. από 9-1-2012). Ê

5. Μισθωτήριο επαγγελματικής μίσθωσης (μέχρι και 50 τ.μ.). Ê

6. Μισθωτήριο επαγγελματικής μίσθωσης με ενεργ. πιστ/κό (άνω των 50 τ.μ. από 9-1-2012). Ê

7. Μισθωτήριο δευτερεύουσας κατοικίας. Ê

8. Μισθωτήριο φοιτητικής κατοικίας Ê

9. Μισθωτήριο θερινής διαμονής. Ê

10. Μισθωτήριο χώρου στάθμευσης. Ê

11. Μισθωτήριο αγρομίσθωσης. Ê

12. Μισθωτήριο γενικής χρήσης, για κάθε άλλο είδος ακινήτου (parking, ακάλυπτο κλπ.). Ê

13. Μισθωτήριο εποχιακής μίσθωσης (κατάλληλο και για μίσθωση εκλογικού γραφείου). Ê

14. Ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης ή τροποποίησης όρων μίσθωσης. Ê

15. Ιδιωτικό συμφωνητικό αναπροσαρμογής μισθώματος. Ê

16. Υπομισθωτήριο (ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης ακινήτου). Ê

17. Ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου αγρού. Ê

18. Οδηγίες συμπλήρωσης μισθωτηρίων. Ê

19. Συμφωνητικό αποχώρησης μισθωτή & απόδοσης ακινήτου. Ê

20. Πρόσθετος όρος μισθωτηρίων (Ασφάλιση μισθίου). Ê

21. Πρόσθετος όρος μισθωτηρίων (Μερική επαγγελματική χρήση σε μίσθωση κατοικίας). Ê

 

3. ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Μίσθωση Κύριας Κατοικίας (Ν. 1703/1987). Ê

2. Εμπορικές Μισθώσεις (Κωδικοποιημένο Π.Δ. 34/1995 με τις τροποποιήσεις του ν. 4242/14).

3. Ν. 4242/2014 (Εμπορικές Μισθώσεις).

4. Μισθώσεις Δημοσίου (Ν. 3130/2003).

5. Συμπληρωματικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών για τις μισθώσεις Δημοσίου.

6. Μισθώσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ. 715/1979).

7. Καθυστέρηση μισθωμάτων - Διαδικασίες αποβολής δύστροπων μισθωτών. Ê

8. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

    ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ:

1. Εκτύπωση υποδειγμάτων όλων των φορολογικών εντύπων

2. Εγκύκλιος και έντυπο εκχώρησης μισθωμάτων στη Δ.Ο.Υ. λόγω δυστροπίας μισθωτή. Ê

3. Βεβαίωση καταβολής δαπανών επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων. Ê

 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Ερωτήσεις και απαντήσεις σε όλα τα θέματα της φορολογίας ακινήτων

2. Νόμος 4021/2011 για το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ)

3. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ

4. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16-12-2011 για το ΕΕΤΗΔΕ

5. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για τους τακτοποιημένους χώρους

6. Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για την φορολόγηση των τακτοποιημένων χώρων

7. Νόμος 3842/2010 για ΦΑΠ, τεκμήρια κλπ.

8. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1094/2010 για τον ΦΑΠ

9. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1135/2010 για εισόδημα-τεκμήρια ακινήτων κλπ.

10. Δικαιολογητικά φορ. απαλλαγής για απόκτηση Α΄ κατοικίας (ΠOΛ. 1101/2010) Ê

11. Νόμος 3899/2010 & Εγκύκλιος για εξαίρεση Α' κατοικίας από "πόθεν έσχες".

12. Διοικητική Κωδικοποίηση Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων (Πολ 1053/2004) (91 σελ.)

13. ΚΥΑ 3/4/2008 για το ελάχιστο κόστος κατασκευής κτιρίων.

14 .Δικαιολογητικά για έκδοση Α.Φ.Μ. και αγορά Εργόσημου από διαχειριστή πολυκατοικίας

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Ανέγερση κτίσματος από τον μισθωτή σε οικόπεδο του εκμισθωτή.Ê

2. Φορολογία της αποζημίωσης εκμισθωτή λόγω φθορών στο μίσθιο.Ê

 

5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΠ.

1. Συμβουλές για αγοραστές ακινήτων. Ê

2. Συμβουλές για αντιπαροχή ακινήτων. Ê

3. Συμβουλές για συνεργασία με μεσίτες. Ê

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου. Ê

5. Υπόδειγμα εντολής προς μεσίτη για εκμίσθωση ή πώληση ακινήτου. Ê

6. Φόρμα δωρεάν εκτίμησης ακινήτου. Ê

7. Υπόδειγμα απόδειξης καταβολής αρραβώνα για αγορά ακινήτου. Ê

8. Υπόδειγμα πρακτικού παράδοσης-παραλαβής ακινήτου με επιφυλάξεις Ê

9. Υπόδειγμα πρακτικού παράδοσης-παραλαβής ακινήτου χωρίς επιφυλάξεις Ê

10. Δικαιώματα Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων-Υποθηκ/κων σε δικαιοπραξίες επί ακινήτων Ê

11. Y.A. 100692/8-7-2009 για τον καθορισμό των Δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων Ê

12. Καθορισμός Δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων (Y.A. 40330/2005) Ê

13. Καθορισμός Δικαιωμάτων των Υποθηκοφυλάκων (N. 325/1976) Ê

14. Μεταβίβαση δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου (ΠOΛ. 1277/2000) Ê

 

6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

1. Απαλλαγή κλειστών ακινήτων από Δημοτικά Τέλη (Ν. 3345/2005). Ê

2. Εγκύκλιος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για την απαλλαγή ακινήτων από Δημοτικά Τέλη. Ê

3. Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για την απαλλαγή ακινήτων από Δημ. Τέλη. Ê

4. Πόρισμα του Υπ. Εσωτερικών για την παραγραφή Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ. Ê

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Τ.Α.Π. (N. 2130/93). Ê

6. Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. Ê

7. Δημοτικά τέλη επί νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Ê

 

7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1. Οδηγός του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή (8 σελ.) Ê

2. Οριζόντια Ιδιοκτησία (Ν. 3741/1929) Ê

3. Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση κανονισμού (Ν. 1562/85) Ê

4. Διατήρηση κατοικίδιων ζώων σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (Ν. 3170/03) Ê

5. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια (Π.Δ. 7-11-1985)

6. Ανάλυση Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για τη στάθμευση στους χώρους πολυκατοικιών. Ê

7. Ανάλυση Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για την κατανομή των δαπανών ανακαίνισης ανελκυστήρα Ê

8. Πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση "καταληψιών" θέσεων στάθμευσης Ê

9. Βεβαίωση καταβολής δαπανών επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων. Ê

10. Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών πολυκατοικίας. Ê

11. Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας. (σε Word) Ê

12. Ατομική σύμβαση πρόσληψης θυρωρού-προσωπικού καθαριότητας. Ê

13. Συμφωνητικό ανάθεσης περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρα. Ê

14. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Πολυκατοικιών 2008-2009 (Κωδικοποιημένη).

15. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Πολυκατοικιών 2010-2012.

16. Υπόδειγμα συμβολαιογραφικού κανονισμού κτιρίου κατοικιών.

17. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων

18. Δικαιολογητικά για έκδοση Α.Φ.Μ. και αγορά Εργόσημου από διαχειριστή πολυκατοικίας

 

8. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ-ΔΑΣΙΚΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ κλπ.

1. Νόμος 4178/2013 για τη δήλωση αυθαιρέτων

2. Νόμος 4014/2011 (άρθρο 23 επ.) για τη δήλωση αυθαιρέτων

3. Νόμος 4030/2011 για τις οικοδομικές άδειες και τα τοπογραφικά

4. Νόμος 3843/2010 για Ημιυπαίθριους - "Ταυτότητα Κτιρίου".

5. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για τους τακτοποιημένους χώρους

6. Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για την φορολόγηση των τακτοποιημένων χώρων

7. Βασική Νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση και τα σχετικά πρόστιμα.

8. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την εισφορά σε γή (Εγκύκλιος 30/2004).

9. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την εισφορά σε χρήμα (Εγκύκλιος 31/2004).

10. Χρήσεις γης και ειδικοί όροι δόμησης για το κέντρο της Αθήνας.

11. Νομοθεσία για την υπαίθρια διαφήμιση και τις επιγραφές.

12. Διαδικασία αδειοδότησης ίδρυσης πολυκαταστημάτων (Ν. 3375/2005)

13. Διαδικασία αδειοδότητης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ

1. Κατάλογος των διατηρητέων κτιρίων της χώρας

2. Κυριότητα και διαδικασία κήρυξης μνημείων (Ν. 3028/2002).

3. Διαδικασία κήρυξης διατηρητέων (Ν. 1577/1985).

4. Επιδοτήσεις για την ανάπλαση όψεων κτιρίων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

1. Διατάξεις του Συντάγματος περί ιδιοκτησίας και απαλλοτριώσεων.

2. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

ΔΑΣΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Δασικός Νόμος (Ν. 3208/2003).

2. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων

 

9. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ (2008)

1. Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία σ΄όλη τη Χώρα

2. Οδηγίες Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων υπό κτηματογράφηση Ê

3. Συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεων Δ1 Ê

4. Εξουσιοδότηση και Πληρεξούσιο για υποβολή δήλωσης από τρίτο πρόσωπο Ê

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

1. Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης. (4 σελ.) Ê

2. Έντυπο περίληψης εγγραπτέας πράξης Ê

3. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου εγγραπτέας πράξης. Ê

4. Αίτηση χορήγησης κτηματολογικού φύλλου, αποσπάσματος και διαγράμματος. Ê

5. Aίτηση-Δήλωση για χορήγηση κτηματογραφικού αποσπάσματος. Ê

6. Κωδικοποιημένη ισχύουσα νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο. (50 σελ.)

7. Διόρθωση εγγραφών "αγνώστου ιδιοκτήτη" (Ν. 3728/2008)

 

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Ν. 2965/2001).

2. Περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (Ν. 3661/2008).

3. Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων κλπ. (Π.Δ. 100/2010).

4. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

5. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (1603/4-10-2010).

6. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (2279/22-12-2010).

7. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για το ενεργειακό πιστοποιητικό στις μισθώσεις (382/12-1-2012).

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1. Εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 1957/2005)

2. Τροποποίηση διατάξεων της ΚΥΑ 1797/2005 (ΚΥΑ 7543/2007)

3. Κατάλογος διαπιστευμένων εταιριών επιθεώρησης ανελκυστήρων.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια (Π.Δ. 7-11-1985)

2. Φυσικό αέριο στις οικοδομές-πολυκατοικίες (Κωδικοποιημένο Π.Δ. 420/87).

3. Φυσικό Αέριο στα κτίρια του Δημοσίου (ΚΥΑ 16954/2005)

4. Περιορισμοί καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας (ΚΥΑ 4241/796/2000).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Θέματα ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

2. Νέος Κανονισμός Εσωτερικών. Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD 384)

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα; Απευθυνθείτε...