Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Σελίδα Εξυπηρέτησης Μελών
Καλώς ορίσατε στη Σελίδα Εξυπηρέτησης Μελών της ιστοσελίδας της ΠΟΜΙΔΑ!

Από τη σελίδα μας αυτή, μπορείτε να διαβάσετε, να "κατεβάσετε" απευθείας στον υπολογιστή σας και να τυπώσετε όλα τα υποδείγματα μισθωτηρίων, έντυπα, εγκυκλίους και οδηγίες, σημαντικά νομοθετικά κείμενα, φορολογικά έντυπα, αλλά και ένα πλούσιο, ιδιαίτερα χρήσιμο ενημερωτικό και συμβουλευτικό υλικό για όλα τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους. Για σύντομη εκτύπωση προσφέρονται ιδιαίτερα όσα έγγραφα έχουν το σύμβολο Ê


ΝΕW: Ηλεκτρονική εκτίμηση αξίας ακινήτου από τον κόμβο της NOVAREALESTATE !

Η ΠΟΜΙΔΑ θέτει για πρώτη φορά στη διάθεσή των μελών της τη δυνατότητα άμεσης On Line εκτίμησης της εμπορικής και μισθωτικής αξίας των ακινήτων τους μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο της μεσιτικής εταιρείας NOVAREALESTATE!!! H εφαρμογή στο παρόν στάδιο λειτουργεί πειραματικά και κατ΄αρχή μόνον για εντός σχεδίου ακίνητα της Αττικής. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί, εγγραφείτε στην εφαρμογή και ενημερώστε μας για τις εντυπώσεις σας στο mail@pomida.gr !   


Υποβολή ερωτημάτων προς τους ειδικούς μας 

Μπορείτε να στείλετε προς τα εξειδικευμένα στελέχη της οργάνωσής μας, μέσω της Φόρμας Υποβολής Ερωτήματος Μέλους, ένα σύντομο ερώτημά σας και να λάβετε απάντηση (με e-mail ή τηλεφωνικά) για τα εξής θέματα:

Νομικά, Φορολογία Ακινήτων, Φορολογία Αποδήμων, Μισθώσεις Ακινήτων, Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, Δυστροπία Ενοικιαστών, Τεχνικά-Πολεοδομικά, Εθνικό Κτηματολόγιο, Απαλλοτριώσεις, Διατηρητέα, Συμβολαιογραφικά, Συνιδιοκτησία-Κοινόχρηστα, Δασικοί Χάρτες, Ενεργειακή Επιθεώρηση, Ασφάλιση Κτιρίων Μελών. 

 

 

Η ON-LINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Ο "Οδηγός του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή"

2. Ανάλυση νομικών θεμάτων (Πατήστε για να δείτε τον κατάλογο των θεμάτων)

3. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων (Πατήστε για να δείτε τα θέματα της νομολογίας)

4. Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους ιδιοκτήτες & εκμισθωτές ακινήτων

5. Πληροφορίες για ενεργειακά - τεχνικά από τους μηχανικούς της ΠΟΜΙΔΑ

 

(Ανανεωμένα και ενημερωμένα, σε επεξεργάσιμη μορφή Word.doc)

1. Μισθωτήριο κύριας κατοικίας. Ê

2. Μισθωτήριο επαγγελματικής μίσθωσης. Ê

3. Μισθωτήριο δευτερεύουσας κατοικίας. Ê

4. Μισθωτήριο φοιτητικής κατοικίας Ê

5. Μισθωτήριο θερινής διαμονής. Ê

6. Μισθωτήριο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ê

7. Μισθωτήριο χώρου στάθμευσης. Ê

8. Μισθωτήριο αγρομίσθωσης. Ê

9. Μισθωτήριο γενικής χρήσης, για κάθε άλλο ακίνητο Ê

10.Μισθωτήριο εποχιακής μίσθωσης (& εκλογικού γραφείου). Ê

11.Ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης/τροποποίησης όρων μίσθωσης. Ê

12.Ιδιωτικό συμφωνητικό αναπροσαρμογής μισθώματος. Ê

13.Ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου αγρού. Ê

14.Οδηγίες συμπλήρωσης μισθωτηρίων. Ê

15. Συμφωνητικό αποχώρησης μισθωτή & απόδοσης ακινήτου. Ê

16. Μισθωτήριο στην Αγγλική. Ê

17. Δίγλωσσο μισθωτήριο κατοικίας (ελληνικά/αγγλικά). Ε

18. Συμφωνητικό για βραχυχρόνια μίσθωση κατοικίας προς ιδιώτη.

19. Συμφωνητικό για βραχυχρόνια μίσθωση κατοικίας προς επαγγελματία-εταιρία.

20. Συμφωνητικό ανάθεσης διαχείρισης ακινήτου για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

21. Πωλητήριο κινητών πραγμάτων/εξοπλισμού.

 

1. Μίσθωση Κύριας Κατοικίας (Ν. 1703/1987). Ê

2. Εμπορικές Μισθώσεις (Κωδικοποιημένο Π.Δ. 34/1995 με τις τροποποιήσεις του ν. 4242/14).

3. Ν. 4242/2014, άρθρο 13 (Νέος νόμος για τις Εμπορικές Μισθώσεις).

4. Μισθώσεις Δημοσίου (Ν. 3130/2003).

5. Συμπληρωματικές εγκύκλιοι ΥΠΟΙΚ για τις μισθώσεις Δημοσίου.

6. Μισθώσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ. 715/1979).

7. Καθυστέρηση μισθωμάτων - Διαδικασίες αποβολής δύστροπων μισθωτών. Ê

8. Χρήσιμη σχετική νομολογία Δικαστηρίων

9. Πίνακας κατηγοριών μισθώσεων κατοικιών (τουριστικές μισθώσεις κλπ.) ΝEW!

10. Απόφαση 1187/2017 του Διοικητή ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

 

     * Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί ΕΝΦΙΑ

1. Υπ. απόφαση μείωσης αντικειμενικών αξιών και ΣΕ ακινήτων

2. ΝΟΜΟΣ 4223/2013  για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

3. Νόμος 4021/2011 για το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ)

4. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ

5. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16-12-2011 για το ΕΕΤΗΔΕ

6. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για τους τακτοποιημένους χώρους

7. Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για την φορολόγηση των τακτοποιημένων χώρων

8. Νόμος 3842/2010 για ΦΑΠ, τεκμήρια κλπ.

9. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1094/2010 για τον ΦΑΠ

10. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1135/2010 για εισόδημα-τεκμήρια ακινήτων κλπ.

11. Δικαιολογητικά φορ. απαλλαγής για απόκτηση Α΄ κατοικίας (ΠOΛ. 1101/2010) Ê

12. Νόμος 3899/2010 & Εγκύκλιος για εξαίρεση Α' κατοικίας από "πόθεν έσχες".

13. Διοικητική Κωδικοποίηση Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων (Πολ 1053/2004) (91 σελ.)

14. ΚΥΑ 3/4/2008 για το ελάχιστο κόστος κατασκευής κτιρίων.

15. Δικαιολογητικά για έκδοση Α.Φ.Μ. και αγορά Εργόσημου από διαχειριστή πολυκατοικίας.

16. Εκτύπωση υποδειγμάτων όλων των φορολογικών εντύπων

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Ανέγερση κτίσματος από τον μισθωτή σε οικόπεδο του εκμισθωτή.Ê

2. Φορολογία της αποζημίωσης εκμισθωτή λόγω φθορών στο μίσθιο.Ê

 

1. Συμβουλές για αγοραστές ακινήτων. Ê

2. Συμβουλές για αντιπαροχή ακινήτων. Ê

3. Συμβουλές για συνεργασία με μεσίτες. Ê

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου. Ê

5. Υπόδειγμα εντολής προς μεσίτη για εκμίσθωση ή πώληση ακινήτου. Ê

6. Φόρμα δωρεάν εκτίμησης ακινήτου. Ê

7. Υπόδειγμα απόδειξης καταβολής αρραβώνα για αγορά ακινήτου. Ê

8. Υπόδειγμα πρακτικού παράδοσης-παραλαβής ακινήτου με επιφυλάξεις Ê

9. Υπόδειγμα πρακτικού παράδοσης-παραλαβής ακινήτου χωρίς επιφυλάξεις Ê

10. Δικαιώματα Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων-Υποθηκ/κων σε δικαιοπραξίες επί ακινήτων Ê

11. Νόμος 4072/2012 περί Μεσιτών Ακινήτων, άρθρα 197 επομ. Ê

 

1. Απαλλαγή κλειστών ακινήτων από Δημοτικά Τέλη (Ν. 3345/2005). Ê

2. Εγκύκλιος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για την απαλλαγή ακινήτων από Δημοτικά Τέλη. Ê

3. Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για την απαλλαγή ακινήτων από Δημ. Τέλη. Ê

4. Γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη για την παραγραφή Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ. Ê

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Τ.Α.Π. (N. 2130/93). Ê

6. Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. Ê

7. Δημοτικά τέλη επί νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Ê

 

    1. Οδηγός του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή (8 σελ.) Ê

2. Οριζόντια Ιδιοκτησία (Ν. 3741/1929) Ê

3. Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση κανονισμού (Ν. 1562/85) Ê

4. Διατήρηση κατοικίδιων ζώων σε κατοικίες (Ν. 4039/12) Ê

5. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια (Π.Δ. 7-11-1985)

6. Ανάλυση Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για τη στάθμευση στους χώρους πολυκατοικιών. Ê

7. Γνωμοδότηση ΠΟΜΙΔΑ για την κατανομή των δαπανών ανακαίνισης ανελκυστήρα Ê

8. Πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση "καταληψιών" θέσεων στάθμευσης Ê

9. Βεβαίωση καταβολής δαπανών επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων. Ê

10. Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών πολυκατοικίας. Ê

11. Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας. (σε Word) Ê

12. Ατομική σύμβαση πρόσληψης θυρωρού-προσωπικού καθαριότητας. Ê

13. Συμφωνητικό ανάθεσης περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρα. Ê

14. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Πολυκατοικιών 2008-2009 (Κωδικοποιημένη).

15. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Πολυκατοικιών 2010-2012.

16. Υπόδειγμα συμβολαιογραφικού κανονισμού κτιρίου κατοικιών.

17. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων

18. Δικαιολογητικά για έκδοση Α.Φ.Μ. και αγορά Εργόσημου από διαχειριστή πολυκατοικίας

19. Ανάρτηση αποδείξεων κοινοχρήστων πολυκατοικιών

 

    ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ-ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ κλπ.

1. Νόμος 4512/2018 ("Ελληνικό Κτηματολόγιο", διαμεσολάβηση -άρθρο 178 επ. κλπ.)

2. Νόμος 4495/2017 (πολεοδομία, ταυτότητα κτιρίου, αυθαίρετα, αυτονόμηση θέρμανσης κλπ.)

3. Νόμος 4178/2013 για τη δήλωση αυθαιρέτων

4. Νόμος 4014/2011 (άρθρο 23 επ.) για τη δήλωση αυθαιρέτων

5. Νόμος 4030/2011 για τις οικοδομικές άδειες και τα τοπογραφικά

6. Νόμος 3843/2010 για Ημιυπαίθριους - "Ταυτότητα Κτιρίου".

7. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για τους τακτοποιημένους χώρους

8. Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για την φορολόγηση των τακτοποιημένων χώρων

9. Βασική Νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση και τα σχετικά πρόστιμα.

10. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την εισφορά σε γή (Εγκύκλιος 30/2004).

11. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την εισφορά σε χρήμα (Εγκύκλιος 31/2004).

12 Χρήσεις γης και ειδικοί όροι δόμησης για το κέντρο της Αθήνας.

13. Νομοθεσία για την υπαίθρια διαφήμιση και τις επιγραφές.

14. Διαδικασία αδειοδότησης ίδρυσης πολυκαταστημάτων (Ν. 3375/2005)

15. Διαδικασία αδειοδότητης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

16. Απόφαση ΥΠΕΝ για τη μελέτη στατικής επάρκειας

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ

1. Κυριότητα και διαδικασία κήρυξης μνημείων (Ν. 3028/2002).

2. Διαδικασία κήρυξης διατηρητέων (Ν. 1577/1985).

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

1. Διατάξεις του Συντάγματος περί ιδιοκτησίας και απαλλοτριώσεων.

2. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

ΔΑΣΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Δασικός Νόμος (Ν. 3208/2003).

2. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων

3. Εξαίρεση νομίμων οικοδομών από δασική νομοθεσία (Ν.4389/2016, άρθρο 154)

4. Απόφαση για την διαχείριση εγκαταλελειμένων δασών

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

O πλήρης ΟΔΗΓΟΣ του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2018 !

1. Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: Ενεργειακό πιστοποιητικό στις μισθώσεις κτιρίων (ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/2016)

2. Νόμος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (4342/2015).

3. Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Ν. 2965/2001).

4. Nόμος για την Ενεργειακή απόδοση Κτιρίων (4122/2013)

5. Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων κλπ. (Π.Δ. 100/2010).

6. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

7. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (1603/4-10-2010).

8. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (2279/22-12-2010).

9. Περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (Ν. 3661/2008)

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1. Συντήρηση και επιθεώρηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008)

2. Εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 1957/2005)

3. Κατάλογος διαπιστευμένων εταιριών επιθεώρησης ανελκυστήρων.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια (Π.Δ. 7-11-1985)

2. Φυσικό αέριο στις οικοδομές-πολυκατοικίες (Κωδικοποιημένο Π.Δ. 420/87).

3. Φυσικό Αέριο στα κτίρια του Δημοσίου (ΚΥΑ 16954/2005)

4. Περιορισμοί καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας (ΚΥΑ 4241/796/2000).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Θέματα ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

2. Νέος Κανονισμός Εσωτερικών. Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD 384)