"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΧΡΙΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

 

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε στις 13.1.2011 ότι υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον». Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί. Ηδη ανακοινώθηκε η βελτίωση και παράταση επ΄αόριστο του σημαντικού αυτού προγράμματος, ενω βελτιώθηκαν σε πολλά σημεία οι όροι και οι διαδικασίες του. 

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:
  • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
  • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Παρακαλούμε δείτε ΕΔΩ τους όρους, τον οδηγό και τα έντυπα εφαρμογής του προγράμματος, όπως αυτοί βελτιώθηκαν κατ΄επανάληψη από το ΥΠΕΚΑ.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

 

Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.ypeka.gr και https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, είναι δε προσβάσιμο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

 

Η ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

 

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει υποστηρίξει ότι, παρά τις καλές προθέσεις των ιθυνόντων, το όλο πρόγραμμα είναι γραφειοκαρατικό και τραπεζοκεντρικό, ενώ τα ποσά επιδότησης και "φοροαπαλλαγής", είναι συνήθως ανεπαρκή για το τεράστιο μέγεθος των αναγκών, ώστε δυστυχώς δεν είναι ικανά να δώσουν την πνοή που θα έπρεπε σε ένα τόσο σημαντικό και αναγκαίο εγχείρημα, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων της χώρας μας, που για εμάς θα έπρεπε να είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την "πράσινη ανάπτυξη". Μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση του περιβάλλοντος, αύξησης της απασχόλησης και βελτίωσης της οικονομίας, φαίνεται να χάνεται μέσα στη δίνη της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης...

Γι΄αυτό η ΠΟΜΙΔΑ, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη της αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή, μετά από δημόσιες προσκλήσεις δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα - εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης, το πρόγραμμα "ΠΟΜΙΔΑ-ΟΙΚΟΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" σε συνεργασία με δεκάδες γνωστές επιχειρήσεις προιόντων & υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης!

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 3661/2008 ΓΙΑ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

Ο νόμος 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, προβλέπει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων της χώρας μας, σε συμμόρφωση προς την Κοινοτική Οδηγία 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται!

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημμένα διαβήματά της προς την Κυβέρνηση και η UIPI προς την Ευρωπαική Επιτροπή, ζήτησαν την ενημέρωση και την παροχή τεχνικής βοήθειας και επιδότηση των ιδιοκτητών των υπαρχόντων κτιρίων και ένταξή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα στήριξης προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια αυτά, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να προβούν στις αναγκαίες τεράστιες δαπάνες χωρίς ενεργή κρατική βοήθεια και συμπαράσταση.

 

Σημειώνεται ότι ο κτιριακός τομέας θεωρείται ως υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα  στο 70% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατευθύνεται στη θέρμανση. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει μακροπρόθεσμα αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης μικροσυσκευών και κλιματιστικών, η χρήση των οποίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτή. Επιπλέον τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των αστικών κέντρων και τις συνεπαγόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι.

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων η οποία προϋποθέτει την άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού και της εγκατάστασής του καθώς και των σχετικών τεχνικών μελετών που τον προδιαγράφουν.

Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου, μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων.

Όλα αυτά βέβαια είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτά στα νέα κτίρια, εφόσον ενσωματωθούν στην αρχική κατασκευή τους, Η πραγματοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα και συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος το οποίο αδυνατούν να σηκώσουν οι ιδιοκτήτες τους χωρίς ουσιαστική και άμεση κρατική αρωγή! Γι΄αυτό και ο φόβος της ΠΟΜΙΔΑ είναι μήπως στο τέλος, το μόνο  το οποίο θα προκύψει, θα είναι οι αμοιβές των επιθεωρητών, για ένα ακόμη οργανωμένο και αναγκαστικό "εμπόριο σφραγίδων" σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας μας!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα; Απευθυνθείτε...