ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΔΜ)

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (ΜΕΜ)

TOY ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 1995 ΕΩΣ 2013

Από τον Απρίλιο 2013 ο τιμάριθμος είναι αρνητικός

 

Τυπώστε ακόμα:

Τις μηνιαίες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από το έτος 2001 (Μόνο για μέλη)

 

ΑΔΜ

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09 10 11 12 13

Ιαν.

10,9

9,3

8,5

5,5

4,8

2,7

3,9

3,0

3,4

3,1

3,1 3,6 2,9 3,9 2,0 2,6 5,2 2,4 0,8

Φεβ.

11,1

8,4

6,8

4,4

3,7

2,6

3,4

4,0

3,1

2,9 4,0 3,2 2,7 3,9 1,8 2,4 5,2 2,3 0,2

Μάρ.

10,7

8,5

6,7

4,3

3,7

2,9

3,5

3,4

4,3

2,5 3,1 3,2 2,7 4,4 1,6 2,8 4,4 2,1 0,1

Απρ.

10,6

8,7

6,5

4,4

3,6

3,1

3,0

4,0

4,1 

2,7 2,9 3,3 2,6 4,4 1,3 3,9 4,5 1,7 -

Μάι.

10,4

8,8

6,3

4,6

3,4

2,6

3,5

3,8

3,4

2,9 3,4 3,3 2,5 4,4 1,0 4,8 3,9 1,9 -

Ιούν.

10,3

8,9

6,1

4,8

3,2

2,9

3,6

3,4

3,8

2,9 3,2 3,1 2,6 4,9 0,5 5,4 3,3 1,4 -

Ιούλ.

10,2

8,9

6,0

4,8

3,0

2,5

3,9

3,3

3,6

2,8 3,3 3,2 2,6 4,9 0,5 5,2 2,5 1,3 -

Αύγ.

10,0

8,8

5,9

4,9

2,9

2,7

3,9

3,3

3,3

2,9 3,9 3,8 2,5 4,9 0,6 5,5 2,4 1,3 -

Σεπ.

9,8

8,8

5,9

4,9

2,8

3,0

3,8

3,5

3,3

2,7 3,7 3,5 2,5 4,7 0,8 5,5 1,7 1,7 -

Οκτ.

9,7

8,7

5,8

4,9

2,0

3,1

3,6

3,5

3,3

2,8 3,9 2,9 2,9 4,6 0,7 5,6 3,1 0,9 -

Νοέ.

9,5

8,7

5,7

4,9

2,2

4,0

2,8

3,6

3,2

3,2 3,8 2,8 3,1 3,9 1,2 5,2 3,0 1,6 -

Δεκ.

9,4

8,6

5,6

4,8

2,6

4,2

2,4

3,6

3,3

3,1 3.5 2,9 3,9 2,9 2,0 4,9 2,9 1,0 -
 
ΜΕΜ 8,9 8,2 5,5 4,8 2,6 3,2 3,4 3,6 3,5 2,9 3,5 3,2 2,9 4,2 1,2 4,7 3,3 1,5

ΠΟΜΙΔΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - www.pomida.gr

Στον πίνακα εμφανίζεται η Aπλή Δωδεκάμηνη Μεταβολή (ΑΔΜ) δηλαδή η μηνιαία ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το διάστημα από 1.1.1995 μέχρι σήμερα, η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο σχεδόν των τιμαριθμικών συμφωνιών αναπροσαρμογής ενοικίων. H κάθε μηνιαία μεταβολή εμφανίζεται ορθά στη θέση του μήνα κατά τον οποίο ισχύει για αναπροσαρμογή μισθώματος, και όχι στον προηγούμενο μήνα βάσει του οποίου υπολογίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ. Για όσους έχουν συνάψει ειδική συμφωνία αναπροσαρμογής με βάση τη Μέση Ετήσια Μεταβολή (ΜΕΜ) του Δ.Τ.Κ., παραθέτουμε στην τελευταία γραμμή του πίνακα το ποσοστό της, όπως αυτό ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος. Τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν αμέσως οποιαδήποτε μηνιαία ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τους ενδιαφέρει, από το 2001 έως και το 2012, μέσα από τη σελίδα εξυπηρέτησης μελών της ιστοσελίδας μας.

 

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 34/95: "Το μίσθωμα κατά τη σύναψη της σύμβασης καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλομένους και αναπροσαρμόζεται κατά τα χρονικά διαστήματα και το ύψος που ορίζεται στη σύμβαση. Όρος για ποσοστιαία σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος, που συνομολογείται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1994, ισχύει και για χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση), για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρμογή, εφόσον τα μέρη δεν έχουν αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση".

Αν στο μισθωτήριο έχει προβλεφθεί τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος, τότε αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 34/95 από την απλή δωδεκάμηνη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό της μεταβολής υπολογίζεται και ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) περίπου στις 10 κάθε ημερολογιακού μήνα. Αντίγραφο της επίσημης ανακοίνωσης μπορούν τα μέλη μας να εκτυπώσουν μέσα από τη σελίδα εξυπηρέτησης μελών της ιστοσελίδας μας, για κάθε νόμιμη χρήση, για τα έτη 2001-2012. Δελτία Τύπου έτους 2013 και μεταγενέστερα μπορούν πλέον να εκτυπώνονται απ΄ευθείας από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων υπολογίζεται κατά κανόνα  με βάση την «Απλή Δωδεκάμηνη Μεταβολή» (ΑΔΜ) του Δ.Τ.Κ. η οποία συγκυριακά μπορεί να είναι άλλοτε υψηλότερη και άλλοτε χαμηλότερη από τη "Μέση Ετήσια Μεταβολή" του Δείκτη.

Η μηνιαία διακύμανση της «Απλής Δωδεκάμηνης Μεταβολής» (ΑΔΜ) και η ετήσια διακύμανση της «Μέσης Ετήσιας Μεταβολής» (ΜΕΜ) του Δ.Τ.Κ. έχουν διαμορφωθεί κατά τα τελευταία χρόνια όπως απεικονίζονται στον παραπάνω ενιαίο πίνακα.