ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 2004-2005

 

1. ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑKA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου

8.400

0%

0

8.400

0

5.000

15%

750

13.400

750

10.000

30%

3.000

23.400

3.750

Υπερβάλλον

40%

 

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑKA ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ)

 

Κλιμάκια Συντελεστής

Ποσό Φόρου

Συν. Αξία Περιουσίας

Σύνολο Φόρου

243.600

0%

0

0

0

146.750

0,3%

440.25

390.350

440,25

146.750

0,4%

587

537.100

1.027

146.750

0,5%

733,75

683.850

1.761

293.500

0,6%

1.761

977.350

3.522

293.500

0,7%

2.054,50

1.270.850

5.576,50

Υπερβάλλον

0,8%

Νομ.Πρόσωπα

0,7%

     

 

Αφορολόγητο δύο συζύγων: 487.200 ευρώ.

Προσαύξηση για κάθε (1ο & 2ο) ανήλικο τέκνο: 61.650 ευρώ.

Προσαύξηση για κάθε επόμενο τέκνο: 73.400 ευρώ.

Αφορολόγητο Νομικών Προσώπων. (εταιρειών κλπ.): 243.600 ευρώ.

Αφορολόγητο μη κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων: 607.490 ευρώ.

 

 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-γονείς)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

20.000

0%

0 20.000 0

40.000

5%

2.000 60.000 2.000

160.000

10%

16.000 220.000 18.000
Υπερβάλλον

20%

 

4Η απαλλαγή λόγω κληρονομιάς πρώτης κατοικίας ή γονικής παροχής παρέχεται για ποσό μέχρι 65.000 ευρώ για κάθε κληρονόμο, ή 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο ή διαζευγμένο ή χήρο γονέα με επιμέλεια τέκνου, προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για καθένα από τα πρώτα δύο τέκνα του και 30.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

4Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

4Οι γονικές παροχές υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι 90.000 ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε 130.000 ευρώ  όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (εγγονοί, δισέγγονοι, παππούδες αδελφοί, θείοι, κλπ)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

15.000

0%

0 15.000 0

45.000

10%

4.500 60.000 4.500

160.000

20%

32.000 220.000 36.500

Υπερβάλλον

30%

     

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (πρωτεξάδελφοι, ξένοι)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

5.000

0%

0 5.000 0

55.000

20%

11.000 60.000 11.000

160.000

30%

48.000 220.000 59.000

Υπερβάλλον

40%

     

 

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α)

 

Αξία Ακινήτου Βασικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Αυξημένος Συντελεστής*

Φόρος Κλιμακίου

μέχρι 15.000 7% 1.050 9% 1.350
Υπερβάλλον 9%   11%  
 

* Ο αυξημένος συντελεστής ΦΜΑ επιβάλλεται σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές δήμων όπου λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία.

 

Τα αφορολόγητα ποσά που ισχύουν από 1-1-2003 για απόκτηση πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου έχουν ως εξής:

Αγορά από άγαμο:

Οικίας ή διαμερίσματος: 65.000 ευρώ

Οικοπέδου: 30.000 ευρώ.

Αγορά από έγγαμο ή διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων τους:

Οικίας ή διαμερίσματος:100.000 ευρώ + 20.000 για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 30.000 γιά καθένα από τα επόμενα,

Οικοπέδου: 55.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 8.000 γιά καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 10.000 γιά καθένα από τα επόμενα.