ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 2006

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Για εισοδήματα που έχουν προκύψει μέχρι 31-12-2006

 

Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου

9.500

0%

0

9.500

0

3.500

15%

525

13.000

525

10.000

30%

3.000

23.000

3.525

Υπερβάλλον

40%

 

4Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02)

4Επίσης το εισόδημα από μισθώσεις γενικά επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 3,6%

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ

Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 28-2-2007

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

80.000

0%

0 80.000 0

20.000

5%

1.000 100.000 1.000

120.000

10%

12.000 220.000 13.000
Υπερβάλλον

20%

4Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

4Οι γονικές παροχές υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι 100.000 ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε 130.000 ευρώ  όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (αδελφοί-δισέγγονοι-παππούδες-θείοι  κλπ.)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

15.000

0%

0 15.000 0

45.000

10%

4.500 60.000 4.500

160.000

20%

32.000 220.000 36.500

Υπερβάλλον

30%

     

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (πρωτεξάδελφοι, ξένοι)

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

5.000

0%

0 5.000 0

55.000

20%

11.000 60.000 11.000

160.000

30%

48.000 220.000 59.000

Υπερβάλλον

40%

     

 

3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΔΩΡΕΑ Ή ΑΓΟΡΑ

Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 28-2-2007

 

Τα αφορολόγητα ποσά που ισχύουν από 1-1-2006 για απόκτηση πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου έχουν ως εξής:

Από άγαμο:

Οικίας ή διαμερίσματος: 75.000 ευρώ

Οικοπέδου: 35.000 ευρώ.

Από έγγαμο ή διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων τους:

Οικίας ή διαμερίσματος:115.000 ευρώ + 23.000 για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 35.000 γιά καθένα από τα επόμενα,

Οικοπέδου: 64.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 10.000 γιά καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 12.000 γιά καθένα από τα επόμενα.