Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Διαβάστε τη συνημμένη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΝ για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ  ENEΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ !

ΝΕΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΠΟΜΙΔΑ

Ενημέρωση και πληροφορίες:

-Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ:Ενεργειακό πιστοποιητικό στις νέες μισθώσεις κτιρίων (μόνον για μέλη)

-Εγκύκλιος ΠΟΜΙΔΑ για την αναγραφή του ΠΕΑ στις διαφημιστικές καταχωρήσεις 

-Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ

-Πληροφορίες από τον Ενεργειακό Σύμβουλο ΠΟΜΙΔΑ Δρ. Απόστολο Ευθυμιάδη

Επισκεφθείτε:

-Τη σελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

-Tην πληροφοριακή ιστοσελίδα BUILDUP της Eυρ. Ενωσης για τα κτίρια

Διαβάστε επίσης:

-Τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για τα μέτρα στήριξης των ιδιοκτητών  κτιρίων

Τη σελίδα για το Ευρωπαικό πρόγραμμα REQUEST2ACTION

-Τη σελίδα του ΥΠΕΚΑ για το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

- Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ"

Παραρτήματα (αρχείο zip,  4 Μb) και -Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος

του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ».  Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) με τηλ: 210.3000.877 και email: infoekoii@etean.com.gr


Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις τις αντιρρήσεις της ΠΟΜΙΔΑ, με το υπ αριθμ. πρωτ. 1533/24.9.2010 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.5825 /30.3.2010 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β 407), η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργ. Απόδοσης Κτιρίων ως προαπαιτούμενου για τις δικαιοπραξίες αγοραπωλησιών & μισθώσεων ακινήτων καθορίστηκε τελικά από την 9η Ιανουαρίου 2012 , οπότε άρχισε η εφαρμογή του ενεργ. πιστ/κού για όλες τις πωλήσεις ΚΑΙ τις μισθώσεις κάθε είδους κτιρίων με ορισμένες εξαιρέσεις.

Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία ενημέρωσε τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο για τις σημαντικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού. Υπενθυμίζουμε ότι την αναβολή για τις μισθώσεις και τη ρητή εξαίρεση των μικρών ιδιοκτησιών έως 50 τ.μ. είχε ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. η οποία και ανταποκρίθηκε θετικά επί ένα έτος.

Ηδη από την 9.11.2015, μαζί με τα στοιχεία κάθε ΝΕΑΣ μίσθωσης ακινήτου που καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών είναι υποχρεωτική η διαβίβαση του αριθμού του ΠΕΑ στην ΓΓΠΣ (ήδη ΑΑΔΕ), ενώ παράλληλα καταργήθηκε και η απαλλαγή για τα εκμισθούμενα ακίνητα εμβαδού έως και 50 τ.μ., με αποτέλεσμα αυτό να αφορά πλέον όλες τις ΝΕΕΣ μισθώσεις κτισμάτων, εμβαδού ακόμη και ενός τ.μ., πλην αποθηκών και γκαράζ και ορισμένων κατηγοριών επαγγελματικών κτιρίων!  

Προσοχή όμως: Στην καταχώρηση κάθε συμφωνητικού ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, προυφιστάμενης της 9.11.2015 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η έκδοση και διαβίβαση αριθμού Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ) στη ΑΑΔΕ !!! Δείτε και τη σχετική ειδική Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ:Ενεργειακό πιστοποιητικό στις νέες μισθώσεις κτιρίων η οποία εκδόθηκε κατόπιν διαβήματος της ΠΟΜΙΔΑ (διαβάστε κατωτέρω τη σχετική επιστολή μας), και η οποία ρητά διευκρινίζει πότε απαλλάσσονται οι υφιστάμενες μισθώσεις.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ; 

Η απάντηση του Ενεργειακού Συμβούλου της ΠΟΜΙΔΑ Δρ. Απόστολου Ευθυμιάδη στο ερώτημα αυτό εκ μέρους της ΠΟΜΙΔΑ, είναι η εξής:

Η έκδοση Π.Ε.Α. προβλέπεται από το άρθρο 12 (Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του νόμου 4122/2013, στις εξής περιπτώσεις:

1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική: 

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4,

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ανεξαρτήτως επιφανείας,

δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ανεξαρτήτως επιιφανείας

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 250 τ.μ., τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. 

2. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή. 

Το στοιχείο που εγκυμονεί ενδεχομένους κινδύνους για τους ιδιοκτήτες κτιρίων έγκειται στο άρθρο 20 (Κυρώσεις) του νόμου 4122/2013, στο οποίο προβλέπεται ότι  όσοι αμελούν να εκδώσουν ΠΕΑ "κατά την μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας"  υπόκεινται σε πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από τα 1.000 ευρώ!!! Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει επί λέξει ότι:

"1. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.".

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΑ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!

Η ΠΟΜΙΔΑ εφιστά την προσοχή στους υποψήφιους εκμισθωτές και πωλητές ακινήτων, αλλά και στους μεσίτες, για την εξής νέα υποχρέωση σχετικά με το ενεργειακό πιστοποιητικό:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2013 σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ.

Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου, ο οποίος είναι βεβαίως ο ιδιοκτήτης. Το πρόστιμα επιβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

Από τη σχετική διάταξη είναι σαφές ότι πρόστιμο επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες κτιρίων που, ενώ έχει εκδοθεί γι΄αυτά ΠΕΑ, δεν αναγράφεται ο δείκτης του στις σχετικές διαφημιστικές καταχωρήσεις, αγγελίες κλπ. σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Συνεπώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο για κτίρια που δεν διαθέτουν ΠΕΑ, και δεν επιβάλλεται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης στα χειρόγραφα ενοικιαστήρια.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ!

Παράλληλα η ΠΟΜΙΔΑ είχε τονίσει επίμονα την ανάγκη άμεσης κατάργησης των κατώτατων αμοιβών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, για το λόγο ότι ήταν αδιανόητο, την ίδια ώρα που η πολιτεία  προχωρεί σε απελευθέρωση επαγγελμάτων και κατάργηση των κατώτατων αμοιβών, να δημιουργείται μια νέα προνομιούχος τάξη επαγγελματιών, με κατοχυρωμένες κατώτατες αμοιβές, και με αναγκαστικό πελάτη ολόκληρο τον ελληνικό λαό!!! Ηταν απαράδεκτο, μέσα στις σημερινές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ο λαός της, αντί να προστατεύονται οι πολίτες, ώστε όλοι να μπορούν να πάρουν ενεργειακά πιστοποιητικά, αντίθετα να προστατεύονται οι δικαιούχοι των αμοιβών επαγγελματίες, θεσπίζοντας "κατώτατες" αμοιβές υπέρ τους, δήθεν για λόγους δημοσίου συμφέροντος!

Ετσι τελικά, με την παράγραφο Ι.1 του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α 12/11/2012) καταργήθηκαν οι περί κατωτάτων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 και ορίστηκε ότι "Η αμοιβή για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται πλέον ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες στο π.δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α177) ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής."

Με τη διάταξη αυτή έγινε δεκτό και στην ουσία, αλλά και στη διαδικασία, πάγιο σχετικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για κατάργηση των κατώτατων υποχρεωτικών αμοιβών, δεδομένου ότι η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων, σε περίπτωση αποπεράτωσης νέου ή ριζικής ανακαίνισης υπάρχοντος κτιρίου και πώλησης ή μίσθωσης σε νέο ενοικιαστή. Συγκεκριμένα από 9.1.2012 η υποχρέωση έκδοσης Ενεργειακού πιστοποιητικού δεκαετούς ισχύος, ισχύει και για τις μισθώσεις επί μέρους τμημάτων κτιρίων (διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ.) εμβαδού άνω των 50 τ.μ., πλην αποθηκών και γκαράζ και ορισμένων κατηγοριών επαγγελματικών κτιρίων, καθιστώντας όλους τους εκμισθωτές ακινήτων της χώρας αιώνιους αναγκαστικούς πελάτες των ενεργειακών επιθεωρητών. Επίσης έως την 31.12.2015 θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί και επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού όλων των κτιρίων της χώρας από ενεργειακούς επιθεωρητές, διαφορετικά οι ιδιοκτήτες που δεν θα συμμορφωθούν απειλούνται με πρόστιμα..

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με το ν. 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2001/91/ΕΚΣ, επεκτάθηκε και στη χώρα μας η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται! Το ενεργειακό πιστοποιητικό θα εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, με δεκαετή ισχύ.  Στα κτίρια πολυκατοικιών και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης προβλέπεται ότι θα μπορεί να διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολοκλήρου του κτιρίου, η δε δαπάνη έκδοσής του θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες κατά τα ποσοστά συγκυριότητας εκάστου. Επίσης με το νόμο καθιερώνεται και η υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων.

Υφιστάμενα κτίρια

1. Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοση τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου."
2. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα του ν. 3661/2008.
3. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του ν. 3661/08 από την Έναρξη ισχύος της παρούσας, εκτός από την περίπτωση α) της μίσθωσης κτιρίων, για την οποία η Έναρξη ισχύος ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και β) της πώλησης κτιρίων, για την οποία η έναρξη ισχύος ορίζεται σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Για την περίπτωση κτιρίων για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν από τηνΈναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αλλά η κατασκευή τους ολοκληρώνεται μετά την Έναρξη ισχύος της παρούσας δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ, πέραν των περιπτώσεων αγοροπωλησίας ή μίσθωσης.
4. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 7 του ν. 3661/08 και αφορά στη συνολική ωφέλιμη εγκατεστημένη ονομαστική θερμική ισχύ του κτιρίου.
5. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του ν. 3661/08 και αφορά στη συνολική ωφέλιμη εγκατεστημένη ονομαστική ψυκτική/θερμική ισχύ του κτιρίου."
 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού οι εξής κατηγορίες κτιρίων:

α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.
β) Κτίρια χώρων λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

δ) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνικά εργαστήρια, αποθήκες κάθε είδους, χώροι στάθμευσης κάθε είδους τροχοφόρων, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις,  και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων σε πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων. Νέα μισθωτήρια ΠΟΜΙΔΑ.

Το άρθρο 14 του ΚΕΝΑΚ, ορίζει για το θέμα αυτό τα εξής:

1. Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr).  *

* Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και ισχύει για μισθωτήρια που καταχωρούνται στη ΓΓΠΣ από την 9η Νοεμβρίου 2015. Ο σκοπός αλλά και η σαφής έννοια της διάταξης είναι ότι αυτό αφορά την καταχώρηση μόνον των πληροφοριακών στοιχείων ΝΕΩΝ μισθωτικών συμβάσεων, και όχι τροποποιητικών συμφωνητικών (συνήθως σήμερα μείωσης των μισθωμάτων των παλαιών μισθώσεων), δεδομένου ότι σύμφωνα με το εδάφιο δ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4122/2013, υποχρέωση για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού υπάρχει μόνον "κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας", και όχι κατά την τροποποίηση υφιστάμενης μισθωτικής σύμβασης με παλαιό ενοικιαστή.

ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η ΠΟΜΙΔΑ διαμαρτυρήθηκε εντονότατα για το ότι η εφαρμογή της ΓΓΠΣ φάνηκε να ζητά ενεργειακό πιστοποιητικό και για την καταχώρηση των παλαιών μισθώσεων. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής μας:

"Θέμα: Η Γ.Γ.Π.Σ. ΝΑ ΖΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κοι Γενικοί,

*Στο άρθρο 12 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α42), σε σχέση με τις μισθώσεις ακινήτων, ορίζονται τα εξής:

Αρθρο 12.  Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική: δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

2. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

Εξάλλου στο άρθρο 58 παρ. 3 του πρόσφατου Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α143), σε σχέση με την καταχώρηση των στοιχείων των μισθωτικών συμβάσεων στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ, ορίζονται τα εξής:

«3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).»».

H τελευταία αυτή φορολογικού χαρακτήρα ρύθμιση δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι επεκτείνει την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ και στις υπάρχουσες μισθώσεις, προκειμένου οι τροποποιήσεις τους να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Ο Ν. 4122/2013 ορίζει σαφέστατα ότι στον τομέα των μισθώσεων ακινήτων, υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. υπάρχει μόνον όταν καταρτίζεται νέα μίσθωση, μεταξύ του εκμισθωτή και ενός ΝΕΟΥ μισθωτή, και όχι βεβαίως ενός υφιστάμενου (παλαιού) μισθωτή. Αυτό είναι απόλυτα λογικό γιατί το ΠΕΑ το απαιτεί ο νομοθέτης ως μέτρο σύγκρισης περισσοτέρων υποψήφιων κτιρίων από έναν ενδιαφερόμενο υποψήφιο ενοικιαστή, ώστε αυτός να προτιμήσει εκείνο με την καλύτερη ενεργειακή κλάση. Στις υφιστάμενες μισθώσεις δεν υπάρχει καμιά τέτοια ανάγκη σύγκρισης. Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι οι περισσότερες τροποποιητικές συμβάσεις έχουν ως αντικείμενό τους την οικειοθελή μείωση του καταβαλλομένου μισθώματος, είναι όλως παράλογο να ζητείται ταυτόχρονα από τους εκμισθωτές και η έκδοση ΠΕΑ με δαπάνη τους…

Δυστυχώς όμως, παρά τις παραπάνω ρητές και σαφέστατες διατάξεις, στην εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ζητείται πλέον αδιάκριτα η καταχώρηση στοιχείων Π.Ε.Α. ακόμη και στις τροποποιητικές μισθωτικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα τις εντονότατες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών και των φοροτεχνικών τους από όλη τη χώρα!

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση των παραμέτρων της παραπάνω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ώστε να ζητείται η καταχώρηση στοιχείων ΠΕΑ μόνον κατά την καταχώρηση ΝΕΩΝ μισθωτικών συμβάσεων, και όχι και των τροποποιητικών συμβάσεων υφισταμένων μισθώσεων."

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας, η Γενική Γραμματεία Ενέργειας εξέδωσε την εγκύκλιο ΔΕΠΕΑ/Γ/16.02.2016 με την οποία δικαιώνει απόλυτα την άποψη της ΠΟΜΙΔΑ και ξεκαθαρίζει απόλυτα που επιβάλλεται και που όχι, η έκδοση ΠΕΑ. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο, σε ορθή επανάληψή της, (μόνον για μέλη).

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε και διανέμει δωρεάν στα μέλη της μέσω της Σελίδας Μελών της ιστοσελίδας της www.pomida.gr και από το Γραφείο Ενημερώσεως Μελών (Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, 4ος όροφος, επεξεργάσιμα υποδείγματα μισθωτηρίων κατοικιών και επαγγελματικών μισθώσεων που πληρούν όλες τις νέες προδιαγραφές.

Ενημερωθείτε για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:

-Η Οδηγία 2001/91/ΕΚ (EPBD) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

-Ο Νόμος 3661/2008 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Μόνο μέλη)

-Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων κλπ. (Π.Δ. 100/2010) (Μόνο μέλη)

-Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (Μόνο μέλη)

-Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ-1603/4-10-10 (Μόνο μέλη)

-Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ-2279/22-12-10 (Μόνο μέλη)