ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

& ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2012

 

 

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ

(Οικ. Έτος 2012: Εισοδήματα φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το 2011)

 

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

5.000

0%

0

5.000

0

7.000

10%

700

12.000

700

4.000

18%

720

16.000

1.420

10.000

25%

2.500

26.000

3.920

14.000

35%

4.900

40.000

8.820

20.000

38%

7.600

60.000

16.420

40.000

40%

16.000

100.000

32.420

Άνω των 100.000

45%

 

 

  

4Το αφορολόγητο όριο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 3.000€ για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα. Για νέους ηλικίας έως και 30 ετών, για συνταξιούχους άνω των 65 ετών και για ΑΜΕΑ το αφορολόγητο όριο ανέρχεται στις 9.000€.

4Το εισόδημα νομικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011 φορολογείται με αναλογικό συντελεστή (χωρίς κλίμακα και αφορολόγητο όριο) 20% για τις προσωπικές εταιρίες (Ομόρρυθμές, Ετερόρρυθμες, Αστικές κλπ.) και 25% για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ανώνυμες και Ε.Π.Ε.).

4Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02) ή από μίσθωση επαγγελματικής στέγης.

4Το εισόδημα από κάθε είδους μίσθωση εκτός από μίσθωση κατοικίας επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

 

(Οικονομικό Έτος 2011: Εισοδήματα φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το 2010)

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

12.000

0%

0

12.000

0

4.000

18%

720

16.000

720

6.000

24%

1.440

22.000

2.160

4.000

26%

1.040

26.000

3.200

6.000

32%

1.920

32.000

5.120

8.000

36%

2.880

40.000

8.000

20.000

38%

7.600

60.000

15.600

40.000

40%

16.000

100.000

31.600

Υπερβάλλον

45%

 

 

  

 

 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ιδιόκτητης, μισθωμένης κλπ.)

 

 Εμβαδόν Κατοικίας

Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη

Μέχρι 80 τ.μ.

40 ευρώ / τ.μ.

81-120 τ.μ.

65 ευρώ / τ.μ.

121-200 τ.μ.

110 ευρώ / τ.μ.

201-300 τ.μ.

200 ευρώ / τ.μ.

Πάνω από 300 τ.μ.

400 ευρώ / τ.μ.

Το τελικό ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

4 Προσαυξάνεται κατά 40% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.800€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 70% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 5.000€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες

4 Προσαυξάνεται με 40€/τ.μ. για κάθε είδους βοηθητικούς χώρους & αυθαίρετα.

4 Μειώνεται στο 50% για κάθε δευτερεύουσα κατοικία.

4 Μειώνεται κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

 

 

 

3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010-2014)

 

 Κλιμάκια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Μέχρι 12.000

0%

12.001 - 20.000

1% επί του συνολικού εισοδήματος

20.001 - 50.000

2% επί του συνολικού εισοδήματος

50.001 - 100.000

3% επί του συνολικού εισοδήματος

Πάνω από 100.000

4% επί του συνολικού εισοδήματος

 

 

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΗΝ 1.1.2011 & 1.1.2012

 

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Ακίνητης Περιουσίας

Φόρου

200.000

0%

0

200.000

0

300.000

0,2%

600

500.000

600

100.000

0,3% 300 600.000 900

100.000

0,6% 600 700.000 1.500

100.000

0,9%

900

800.000

2.400

4.200.000

1%

42.000

5.000.000

44.400

Υπερβάλλον

2%

 

 

 

* Το τελευταίο φορολογικό κλιμάκιο 2% θα ισχύει μόνο για τα οικονομικά έτη 2010-2012.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων φορολογείται με αναλογικό συντελεστή ως εξής:

4 Γενικός συντελεστής νομικών προσώπων 0,6%.

4 Για μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα 0,3%.

4 Για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 0,1%.

 

 

 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ, για δηλώσεις με χρόνο φορολογίας από 8.1.2010.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

150.000

0%

0

150.000

0

150.000

1%

1.500

300.000

1.500

300.000

5%

15.000

600.000

16.500

Υπερβάλλον

10%

 

 

 

4Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

4Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 10%.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-Α΄ Θείοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

30.000

0%

0

30.000

0

70.000

5%

3.500

100.000

3.500

200.000

10%

20.000

300.000

23.500

Υπερβάλλον

20%

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6.000

0%

0

6.000

0

66.000

20%

13.200

72.000

13.200

195.000

30%

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

 

 

 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α)

(Επιβάλλεται στον αγοραστή αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

 

 

Αξία Ακινήτου Βασικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

μέχρι 20.000 8% 1.600
Υπερβάλλον 10%  

 

 

 

7. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου

Αφορολόγητο Ποσό

Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

4Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

4Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

4Η αγορά πρώτης κατοικίας εμβαδού έως το πολύ 120 τ.μ. και αξίας έως το πολύ 200.000€ δεν υπόκειται σε τεκμήριο απόκτησης κατοικίας ("πόθεν έσχες").