ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

& ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤOΥΣ 2014-2015

 

 

1. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ AKINHTA

 

 Κλιμάκια

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

12.000

11%

1.320€

Υπερβάλλον άνω των 12.000

33%

 

 

4Το εισόδημα νομικών προσώπων φορολογείται με αναλογικό συντελεστή (χωρίς κλίμακα και αφορολόγητο όριο) 20% για τις προσωπικές εταιρίες (Ομόρρυθμές, Ετερόρρυθμες, Αστικές κλπ.) και 25% για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ανώνυμες και Ε.Π.Ε.).

4Το εισόδημα από κάθε είδους μίσθωση εκτός από μίσθωση κατοικίας επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

4Ο συμπληρωματικός φόρος 1,5-3% καταργήθηκε.

4Καταργήθηκε η προκαταβολή φόρου εισοδήματος επομένου έτους 55% για τα φυσικά πρόσωπα.

 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010-2014)

 

 Κλιμάκια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Μέχρι 12.000

0%

12.001 - 20.000

1% επί του συνολικού εισοδήματος

20.001 - 50.000

2% επί του συνολικού εισοδήματος

50.001 - 100.000

3% επί του συνολικού εισοδήματος

Πάνω από 100.000

4% επί του συνολικού εισοδήματος

 

 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ιδιόκτητης, μισθωμένης κλπ.)

 

 Εμβαδόν Κατοικίας

Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη

Μέχρι 80 τ.μ.

40 ευρώ / τ.μ.

81-120 τ.μ.

65 ευρώ / τ.μ.

121-200 τ.μ.

110 ευρώ / τ.μ.

201-300 τ.μ.

200 ευρώ / τ.μ.

Πάνω από 300 τ.μ.

400 ευρώ / τ.μ.

Το τελικό ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

4 Προσαυξάνεται κατά 40% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.800€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 70% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 5.000€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες

4 Προσαυξάνεται με 40€/τ.μ. για κάθε είδους βοηθητικούς χώρους & αυθαίρετα.

4 Μειώνεται στο 50% για κάθε δευτερεύουσα κατοικία.

4 Μειώνεται κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

 

4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ-Ν. 4223/2013):

 

Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΤΗΝ 1.1.2014:

 

Κτίσματα: 2,50 - 16,25€/ανά τ.μ.
Οικόπεδα: 0,003 - 9,00€/ανά τ.μ.

 

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ Φ.Α.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΤΗΝ 1.1.2014

 

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Ακίνητης Περιουσίας

Φόρου

300.000

0%

0

300.000

0

100.000

0,1%

100

400.000

100

100.000

0,2% 200 500.000 300

100.000

0,3% 300 600.000 600

100.000

0,6%

600

700.000

1.200

100.000

0,7% 700 800.000 1.900

100.000

0,8% 800 900.000 2.700

100.000

0,9%

900

1.000.000

3.600

Υπερβάλλον

1%      

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων φορολογείται με γενικό αναλογικό συντελεστή 0,5%, και με μειωμένο συντελεστή σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων ή μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.

 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

150.000

0%

0

150.000

0

150.000

1%

1.500

300.000

1.500

300.000

5%

15.000

600.000

16.500

Υπερβάλλον

10%

 

 

 

4Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

4Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

30.000

0%

0

30.000

0

70.000

5%

3.500

100.000

3.500

200.000

10%

20.000

300.000

23.500

Υπερβάλλον

20%

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6.000

0%

0

6.000

0

66.000

20%

13.200

72.000

13.200

195.000

30%

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

 

 

 

6. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου

Αφορολόγητο Ποσό

Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

4Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

4Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

 

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

 

Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή

23 %

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

3 %

Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)

1,5%

Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων

3 %

Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων

15 %