ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

& ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤOΥΣ 2016

 

 

1. Κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος ακινήτων

Ύψος Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

0 – 12.000 €

15%

12.001 – 35.000 €

35%

 35.001 € και άνω

45%

 

2. Κλίμακα φορ. εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Εισόδημα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, επιχειρηματίες, επαγγ/τίες)

Φορολογικός συντελεστής

0 – 20.000 €

22%

20.001 – 30.000 €

29%

30.001 – 40.000 €

37%

40.001 € και άνω

45%

 

3. Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων

Ύψος Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

0 – 12.000 €

0,0%

12.001 – 20.000 €

2,2%

20.001 – 30.000 €

5,0%

       30.001 – 40.000 €

6,5%

40.001 – 65.000 €

7,5%

  65.001 – 220.000 €

9,0%

220.001 € και άνω

10,0%


4Δεν επιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος επομένου για τα μισθώματα που εισπράττονται από τα φυσικά πρόσωπα.

4Το εισόδημα από κάθε είδους μίσθωση (πλην μισθωμάτων κατοικιών)επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Ο συμπληρωματικός φόρος 1,5-3% έχει καταργηθεί.

4. Κλίμακα τεκμηρίου δαπάνης κατοικίας (ιδιόκτητης, μισθωμένης κλπ.)

 

 Εμβαδόν Κατοικίας

Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη

Μέχρι 80 τ.μ.

40 ευρώ / τ.μ.

81-120 τ.μ.

65 ευρώ / τ.μ.

121-200 τ.μ.

110 ευρώ / τ.μ.

201-300 τ.μ.

200 ευρώ / τ.μ.

Πάνω από 300 τ.μ.

400 ευρώ / τ.μ.

Το τελικό ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

4 Προσαυξάνεται κατά 40% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.800€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 70% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 5.000€/τ.μ.

4 Προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες

4 Προσαυξάνεται με 40€/τ.μ. για κάθε είδους βοηθητικούς χώρους & αυθαίρετα.

4 Μειώνεται στο 50% για κάθε δευτερεύουσα κατοικία.

4 Μειώνεται κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

 

5. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ-Ν. 4223/2013):

 

Α. Κλίμακα βασικού φόρου ανά περιουσιακό στοιχείο που υπήρχε την 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:

 

Κτίσματα: 2,50 - 16,25€/ανά τ.μ.
Οικόπεδα: 0,003 - 9,00€/ανά τ.μ.

 

Β. Κλίμακα συμπληρωματικού φόρου (πρώην ΦΑΠ) φυσικών προσώπων που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου

 

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Ακίνητης Περιουσίας

Φόρου

300.000

0%

0

300.000

0

100.000

0,1%

100

400.000

100

100.000

0,2% 200 500.000 300

100.000

0,3% 300 600.000 600

100.000

0,6%

600

700.000

1.200

100.000

0,7% 700 800.000 1.900

100.000

0,8% 800 900.000 2.700

100.000

0,9%

900

1.000.000

3.600

Υπερβάλλον

1%      

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων φορολογείται με γενικό αναλογικό συντελεστή 0,5%, και με μειωμένο συντελεστή σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων ή μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.

 

6. Κλίμακα φόρου δωρεών - κληρονομιών - γονικών παροχών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

150.000

0%

0

150.000

0

150.000

1%

1.500

300.000

1.500

300.000

5%

15.000

600.000

16.500

Υπερβάλλον

10%

 

 

 

4Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

4Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

30.000

0%

0

30.000

0

70.000

5%

3.500

100.000

3.500

200.000

10%

20.000

300.000

23.500

Υπερβάλλον

20%

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6.000

0%

0

6.000

0

66.000

20%

13.200

72.000

13.200

195.000

30%

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

 

 

7. Πίνακας αφορολόγητων ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά - κληρονομιά - δωρεά

 

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου

Αφορολόγητο Ποσό

Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

4Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

4Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

 

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

 

Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και την αντιπαροχή

23,00%

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

 3,00%

Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)

 1,50%

Φόρος Διανομής Ακινήτων

 0,75%

Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων

 3,00%

Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων

15,00%