Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Διεθνής Ενωση Iδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

Η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.) ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1923 και αποτελεί το ανώτατο όργανο διεθνούς συνεργασίας των εθνικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας κάθε είδους, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας ως ανθρώπινου δικαιώματος. 

Ο Στράτος Παραδιάς ως Γενικός της Γραμματέας μέχρι το 2004 και εκλεγόμενος Πρόεδρός της συνεχώς από το 2005, αναδιοργάνωσε πλήρως την UIPI, διπλασιάζοντας τον αριθμό των μελών της και μεταφέροντας την έδρα της στις Βρυξέλλες, όπου ίδρυσε γραφείο "Ευρωπαικών Υποθέσεων" που εργάζεται εντατικά για την προώθηση των απόψεων των ιδιοκτητών ακινήτων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ετσι σήμερα, η U.I.P.I. είναι η μοναδική πανευρωπαϊκή οργάνωση που συσπειρώνει και αντιπροσωπεύει διεθνώς εκατομμύρια ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων κάθε είδους, εκμισθωτών αλλά και ιδιοκατοίκων, απ’ άκρη σ’ άκρη όλης της Ευρώπης, διασφαλίζοντας την συνεργασία και αλληλεγγύη  μεταξύ των Ευρωπαϊκών εθνικών οργανώσεων ιδιοκτητών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Η U.I.P.I. εστιάζει τις προσπάθειές της στο να εισακούγεται και η γνώμη και η άποψη και οι προβληματισμοί των ιδιοκτητών ακινήτων κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και έκδοσης των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, Οδηγιών και Συστάσεων που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία και ιδίως τα υφιστάμενα κτίρια, και όχι μόνον οι φωνές εκείνων που ζητούν συνεχώς την επιβολή νέων υποχρεώσεων, πιστοποιητικών, βαρών και προστίμων σε βάρος τους, ενώ επίσης ενημερώνει με μελέτες αλλά και διαβήματά της, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Περιφερειών, τις Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

Η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (Union Internationale de la Propriété Immobilière - U.I.P.I.) ιδρύθηκε το 1923 στη Γαλλία από μία σημαντική προσωπικότητα του δημόσιου βίου της Γαλλίας, τον Jean Larmeroux, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Πρόεδρός της. Σήμερα η U.I.P.I. έχει ως μέλη της 28 εθνικές οργανώσεις ιδιοκτητών ακινήτων από ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόεδρός της είναι από το 2005 ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. κ. Στράτος Παραδιάς, που έχει έκτοτε επανεκλεγεί ομόφωνα για πέμπτη τετραετή θητεία. Ο κ. Παραδιάς μετέφερε την έδρα της UIPI στις Βρυξέλλες και ίδρυσε εκεί γραφείο "Ευρωπαικών Υποθέσεων" το οποίο εργάζεται εντατικά για την προώθηση των απόψεων των ιδιοκτητών ακινήτων.

Tα  γραφεία της UIPI βρίσκονται στη διεύθυνση: 24 Boulevard de l'Empereur, BR-1000.

Ιστοσελίδα UIPI: www.uipi.com - Διοικητικό Συμβούλιο (Executive Committee)