Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ταυτότητα Κτιρίου

Οι διατάξεις που διέπουν την λεγόμενη "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου" περιέχονται  στο Νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017) με τον τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τον Ν.4693/2019 και τον Χωροταξικό Νόμο 4759/2020. H παράλληλη ισχύς της βεβαίωσης μηχανικού με τις συνεχείς προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ είχε παραταθεί μέχρι 31.12.2021. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ»

Η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη κτιρίου για την προέλευση, διαδρομή  και σημερινή μορφή αυτής της νέας διαδικασίας που στο βάθος χρόνου θα επηρεάσει όλους τους ιδιοκτήτες  κάθε είδους κτιρίων και κατοικιών της χώρας μας.

2008-10. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Η υποχρεωτική εφαρμογή της «Ταυτότητας Κτιρίου» σε όλα τα κτίρια της χώρας, υπήρξε πρόταση και βασικό αίτημα του τεχνικού κόσμου της χώρας, ευθύς με την εμφάνιση της κρίσης στην οικονομία και την οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ο αρχικός σχεδιασμός της Ταυτότητας Κτιρίου προέβλεπε απρόκλητη και άνευ λόγου περιοδική επιθεώρηση όλων των υφισταμένων κτιρίων της χώρας ανά πενταετία περίπου, με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας διαρκούς πηγής επαναλαμβανομένων εσόδων για τον τεχνικό κλάδο. Σύμφωνα με το νόμο που την θέσπισε αρχικά (3843/2010) η διαδικασία θα ενεργοποιείτο με υπουργική απόφαση που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες. Η ΠΟΜΙΔΑ αντέδρασε εντονότατα και ζητούσε από όλους τους αρμόδιους παράγοντες όλων των επομένων κυβερνήσεων να μην υπογράψουν ποτέ μια τέτοια απόφαση, προκειμένου να μην συνδέσουν το όνομά τους με μια διαρκή και ανώφελη επιβάρυνση, ένα άδικο πραγματικό «χαράτσι» σε βάρος ουσιαστικά ολόκληρου του ελληνικού λαού, αν δεν γίνουν δύο σημαντικές αλλαγές στη θέσπισή του. Γι’ αυτό και η έναρξη λειτουργείας της αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη και επί σειρά ετών.

2017. Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑΓΗ. Όμως οι ενδιαφερόμενοι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής επανέρχονταν συνεχώς και το 2016 αναρτήθηκε και πάλι για διαβούλευση νέα νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε και πάλι συνεχείς περιοδικές επιθεωρήσεις όλων των κτιρίων της χώρας. Μετά από συνεχή διαβήματα και εντονότατες διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ, το 2017 ο Υπουργός ΥΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης, στην τελική φάση κατάρτισης του Ν. 4495/2017 παραδέχθηκε στην εισηγητική του έκθεση ότι οι διαρκείς και χωρίς λόγο επιθεωρήσεις θα αποτελούσαν ένα βάρος δυσβάστακτο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εν καιρώ κρίσης, και έκανε δεκτό το πρώτο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ η Ταυτότητα Κτιρίου στα υπάρχοντα κτίρια να καταρτίζεται μόνον κατά τη μεταβίβασή τους, αντικαθιστώντας τη γνωστή Βεβαίωση Μηχανικού για την μη ύπαρξη αυθαιρεσιών. 

2019. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ. Εν συνεχεία ο Υπουργός ΥΠΕΝ Κωστής Χατζιδάκης με το άρθρο 51 παρ.4 του Ν.4643/2019 έκανε επίσης δεκτό το δεύτερο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος για μεταβίβαση οριζοντίου ιδιοκτησίας πολυκατοικίας κλπ. να υποβάλει την Ταυτότητα μόνον του δικού του διαμερίσματος/γραφείου/καταστήματος (αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας), και όχι ολόκληρης του κτιρίου, όπως αρχικά προβλεπόταν.   

Ετσι με τις δύο καίριες αυτές αλλαγές που πέτυχε η ΠΟΜΙΔΑ, η Ταυτότητα Κτιρίου, απαλλαγμένη από τις υπερβολές του αρχικού σχεδιασμού της, μπαίνει σήμερα σε ισχύ, περιοριζόμενη στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία κάθε κτιρίου, αντικαθιστώντας τη Βεβαίωση Μηχανικού που ισχύει από δεκαετίας.

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑ. Το Δεκέμβριο του 2020 δημοσιεύτηκε και η υπουργική απόφαση ενεργοποίησης της Ταυτότητας Κτιρίου, με διαχειριστή της πλατφόρμας το ΤΕΕ, με ανταποδοτικό τέλος 20€ για κάθε πιστοποιητικό, και με χρόνο έναρξης λειτουργείας την 1.1.2021. Από την  ημέρα αυτή αρχίζει και η πενταετής προθεσμία εντός της οποίας (31.12.2025), εκτός από τα κτίρια του Δημοσίου, ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά Ταυτότητα Κτιρίου για τις εξής κατηγορίες ειδικών κτιρίων ιδιοκτησίας του:

α. Κτίρια που στεγάζουν κάθε είδους υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

β. Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ

γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων

δ. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ.)

ε. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

στ. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία

ζ. Καταστήματα κράτησης (π.χ. αστυν. τμήματα) και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ. Όλα τα υπόλοιπα κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (κυρίως τα κτίρια κατοικιών, γραφεία και καταστήματα) θα υποβάλλουν Ταυτότητα Κτιρίου κατά την πρώτη μεταβίβασή τους, ενώ στις επόμενες μεταβιβάσεις ο μηχανικός που θα ορίζει εκάστοτε ο ιδιοκτήτης, θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας, από το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες αλλαγές στην ιδιοκτησία αυτή, ή ότι έχει ενημερωθεί η Ταυτότητα Κτιρίου αν έχει μεσολαβήσει έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικρής κλίμακας για την εκτέλεση εργασιών στην ιδιοκτησία αυτή. Στις νέες οικοδομές η Ταυτότητα Κτιρίου θα εκδίδεται μαζί με την οικοδομική τους άδεια.

ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ. Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες (πολυκατοικία κλπ.), ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία. Οι αμοιβές των μηχανικών δεν υπόκεινται σε διατίμηση, αλλά σε ελεύθερη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή Ταυτότητας ολόκληρου Κτιρίου είναι:

 α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

 β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.  

 γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

 δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

 ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

 στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α` , β` και ε`,

 ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,

 η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας

ι) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ. Για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα «Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας» απαιτούνται τα εξής:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,

 β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.  
 γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,

 δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

 ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

 στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α`, β` και ε`, πλην των κοινοχρήστων χώρων,

 ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον παρόντα (Ν.4495/2017) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,

 η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,

 θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας

 ι) τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια

 κ) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.


H TAYTOTHTA KTIΡIOY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Του Κων/νου Καράμπαμπα, Πολιτικού Μηχανικού, Τεχνικού Σύμβουλου Ε.Ι.Ε.  karampampask@hotmail.com  

Σε αντίθεση με όσα ανέφερε αρχικά ο Ν.4495/2017 που μιλούσε ρητώς για Ταυτότητα Κτιρίου ύστερα από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ στο Ν.4693/2019 αναφέρεται και ο όρος Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας κάτι που κάνει σαφές ότι σε ήδη υπάρχοντα κτίρια μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας να προχωρήσει στην ταυτότητα της διηρημένης ιδιοκτησίας του και μόνον, και όχι υποχρεωτικά ολοκλήρου του κτιρίου...

Τί είναι Ταυτότητα Κτιρίου-Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και ποιος ο σκοπός τους.

Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή (ηλεκτρονικός φάκελος) που θα ισχύσει από 1/1/2021 και που έχει σαν σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας είναι οι ιδιώτες Μηχανικοί.

Τί περιλαμβάνει αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος.

1)Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία

2)Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια

3)Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας

4)Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί)

5)Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων

6)Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1,2 και 5

7)Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας.

8)Τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει να περαστεί στον φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ύστερα από την συμπλήρωση των στοιχείων εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Και στις δυο περιπτώσεις το Πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Ποια κτίρια-διηρημένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες πρέπει να προχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Όλα τα κτίρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια καθώς και κτίρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών.

Πότε πρέπει να γίνει η Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Όταν δεν έχουμε να κάνουμε με κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, κτίρια Εκπαίδευσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια συνάθροισης κοινού, Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. κτλ (που πρέπει για αυτά να συμπληρωθεί η ταυτότητα κτιρίου εντός 5ετίας από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου), η ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβληθεί κατά την μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και κυριότητας.

Παρατηρήσεις

1)Όταν στο κτίριο ή στην διηρημένη αυτοτελή ιδιοκτησία γίνει κάποια εργασία η οποία απαιτεί έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικράς κλίμακας που μεταβάλουν πολεοδομικά και κτιριοδομικά μεγέθη τότε η ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ενημερωθεί.

2)Εάν έχουν εκδοθεί ταυτότητες αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών αυτές ενσωματώνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

3)Αν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου τότε δεν εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτότητα των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών.

4)Στις οικοδομές που θα ανεγερθούν εκδίδεται  η Ταυτότητα Κτιρίου μαζί με την οικοδομική άδεια.

5)Το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού που προβλέπεται για δικαιοπραξίες εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου.

6)Μετά την ημερομηνία ισχύος του Νόμου όσες αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις υπαχθούν στον Ν.4495/2017 θα πρέπει να προβούν και στην ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή κτιρίου.

Δείτε τον κωδικοποιημένο Ν.4495/2017 (τα άρθρα που σχετίζονται με την Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι από το 52 έως το 63): https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/313052/nomos-4495-2017


ΠΩΣ Η ΠΟΜΙΔΑ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ!!!

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ", Τεύχος 119, ENA ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

«ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ»: Το «Colpo Grosso” σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας! 2016

Του Στράτου Ι Παραδιά, Προέδρου ΠΟΜΙΔΑ & UIPI  stratos@paradias.gr

Η φαντασία των κυβερνώντων για κάθε τι που έχει να κάνει με την επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων πραγματικά δεν γνωρίζει όρια. Τα τελευταία χρόνια μας επιβλήθηκαν ένα σωρό όχι μόνον φόροι, αλλά και διάφορα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τεχνικών για διάφορα θέματα, που αφορούν τα κτίρια, με αμφίβολη ή μηδενική χρησιμότητα. Τώρα όμως έρχεται ένα τεράστιο «κόλπο» ελληνικής έμπνευσης, ένα πραγματικό “colpo grosso”  που ξεπερνά κάθε φαντασία: H ηλεκτρονική «ταυτότητα κτιρίου»! Ο νέος θεσμός που θα μεταβάλλει τα εκατομμύρια έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων και κτιρίων σε εσαεί αναγκαστικούς πελάτες των τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων!

Με το νομοσχέδιο για τον «έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», το υπουργείο θεσπίζει όχι μόνον την αρχική καταγραφή, αποτύπωση και εξωτερική και εσωτερική βιντεοσκόπηση όλων των κτιρίων της χώρας, από ιδιώτες μηχανικούς με δαπάνη των ιδιοκτητών, αλλά και τον υποχρεωτικό επανέλεγχο εκ μέρους τους όλων των κτιρίων ανά πενταετία και των κατοικιών ανά επταετία, καθιστώντας (όπως επεσήμανε η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα) τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας κυριολεκτικά «φόρου υποτελείς» σε ιδιώτες τεχνικούς που θα πραγματοποιούν συνεχείς απρόκλητους και απρόσκλητους ελέγχους επ΄αμοιβή σε όλα τα σπίτια και όλα τα κτίρια, και φυσικά ανοίγοντας νέο λαμπρό πεδίο δόξης στην διαφθορά και τη συναλλαγή.

Προς δόξαν της πάταξης της γραφειοκρατίας, η «ταυτότητα κτιρίων» έρχεται να προστεθεί στα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου, ενεργειακής απόδοσης αλλά και στη βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας που επίσης επιχειρείται να επεκταθεί τόσο στις επαγγελματικές μισθώσεις όσο και στις αποδοχές κληρονομιάς! Βεβαιώσεις χωρίς καμία πρακτική αξία για τους ιδιοκτήτες, ούτε για το σκοπό υπέρ του οποίου υποτίθεται ότι θεσπίστηκαν. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από μόνο του, ουδεμία επίπτωση είχε στην εξοικονόμηση ενέργειας και ότι το μοναδικό πρακτικό αποτέλεσμα ήταν η επιβάρυνση των ιδιοκτητών όπως και η εξυπηρέτηση της  «υπέρτατης ανάγκης» να αποκτήσουν οι τεχνικοί αντικείμενο απασχόλησης στο διηνεκές, εις βάρος κυριολεκτικά της κοινωνίας.

Και αν για τον ΕΝΦΙΑ η δικαιολογία που ακούγεται όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι η ανάγκη να σωθεί η χώρα (χωρίς κανείς να αισθάνεται την υποχρέωση να απολογηθεί για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τίποτε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ούτε για τη φορολόγηση του πλούτου που διοχετεύθηκε εκτός Ελλάδος, αλλά και για τις προκλητικές απαλλαγές των εχόντων από το συγκεκριμένο φόρο – λαιμητόμο της οικονομίας), η θέσπιση της δήθεν «ταυτότητας κτιρίου» από ένα κράτος που επί δεκαετίες νομιμοποιεί αυθαίρετα, δεν έχει καμιά απολύτως τεχνική, κοινωνική ή ηθική βάση.  Προηγούμενες κυβερνήσεις ήδη νομοθέτησαν το μέτρο αυτό, όμως κάτω από την αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ και την κατακραυγή των πολιτών και του Τύπου, δεν τόλμησαν να το υλοποιήσουν. 

Καλούμε τη σημερινή κυβέρνηση, που κατά πλειοψηφία αποτελείται από τεχνικούς οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει η εφαρμογή του μέτρου αυτού, να μη συνδέσει το όνομά της με την αθλιότητα αυτή σε βάρος του λαού μας, και να μην επιμείνει σε ένα άχρηστο μέτρο που θα ακυρωθεί από την καθολική αντίδραση και οργή του κόσμου!

Καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος να μην πράξει αυτά που δεν τόλμησαν να πράξουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, παρότι τα νομοθέτησαν, αντιλαμβανόμενες την συντεχνιακή προέλευση των μέτρων αυτών και την τεράστια  κοινωνική απαξία τους!

Ζητούμε την απάλειψη των νέων αυτών ρυθμίσεων των άρθρων 22, 64 και 92 του υπό διαβούλευση σ.ν. του ΥΠΕΚΑ, καθόσον δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αλλά αποκλειστικά και προφανέστατα τα συμφέροντα εκείνων που θα εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και θα εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές.

Είναι απαράδεκτο τα εκατομμύρια ιδιοκτητών των καθημαγμένων ακινήτων της χώρας μας, που έχουν στοχοποιηθεί με τρόπο πρωτοφανή από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, να επιβαρυνθούν και με νέες υποχρεωτικές αμοιβές προς όφελος ορισμένων επαγγελματικών κλάδων, πέραν από όσες ήδη δυστυχώς υφίστανται σήμερα… 


Τί είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Είναι ένα πιστοποιητικό που απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του.

Ελέγξτε την εγκυρότητα του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σας εδώ!

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με τους νέους κανόνες για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Υποχρεωτική η αναγραφή της ενεργειακής κλάσης σε όλες τις αγγελίες ακινήτων από 1-1-2021!

Οι νέοι κανόνες σε σχέση με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, τις Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), την ενημέρωση μισθωτών - αγοραστών, αλλά και τις υποχρεώσεις μεσιτών, διαφημιστών, Τύπου και ιδιοκτητών ακινήτων για κάθε διαφημιστική καταχώρηση, που ισχύουν από 1.1.2021 αναλύονται σε εγκύκλιο (ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020) του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Οι ρυθμίσεις της απόφασης αυτής έχουν ως εξής:

1. Διαφημίσεις - μεσιτικές υπηρεσίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, δηλαδή σε κάθε αγγελία στον τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως και σε κάθε ανάρτηση - αναφορά στα μεσιτικά γραφεία δηλώνεται με ευκρίνεια η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ώστε η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί βασικό συγκριτικό στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφερόμενου αγοραστή / ενοικιαστή. Τα μεσιτικά γραφεία μπορούν να αναλαμβάνουν εντολή μεσιτείας με την προϋπόθεση ότι πριν την οποιαδήποτε διαφήμιση και καταχώριση (τύπο, διαδίκτυο, ακόμη και σε αναρτήσεις και καταλόγους στην έδρα τους) θα έχουν τα στοιχεία έγκυρου ΠΕΑ. Οι διαφημιστές, οι εφημερίδες και οι ηλεκτρονικές σελίδες αγγελιών δεν θα παραλαμβάνουν αγγελίες προς δημοσίευση που δεν θα έχουν δήλωση ενεργειακής κατηγορίας.

2. Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Νέων Κτιρίων (άρθρα 4 & 6). Όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ και εξειδικεύονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» και ιδίως στο κεφάλαιο 7 αυτής. Εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες κτιρίων:

α) κτίρια προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Τα «μνημεία», κατά την έννοια του ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.» (Α  153) εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία.

β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας. Αφορά αποκλειστικά κτίρια ή κτιριακές μονάδες που έχουν νόμιμη πολεοδομικά χρήση λατρευτικού χώρου (γνωστής & αναγνωρισμένης θρησκείας) ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται από θρησκευτικούς οργανισμούς ως κοιτώνες, γραφεία, σχολεία κ.ά. δεν εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία των εξαιρέσεων.

γ) βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αποθήκες – Logistics, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, σιδερωτήρια, οργανωμένα πλυντήρια ρούχων και αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης.

δ) προσωρινής χρήσης κτίρια, αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - και αγροτικά κτίρια - πλην κατοικιών - εργοταξιακοί οικίσκοι, κατασκευές για περιοδικές - εποχικές εκθέσεις.

ε) μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.), για τα οποία ισχύουν μόνον οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους.

ζ) Περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν είναι «δομικά έργα» όπως ανοικτοί ή κλειστοί χώροι στάθμευσης και πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα & συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά.

3. Όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκύκλιο και το νόμο.

4. Στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους (60%) των αναγκών σε ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης) από ηλιοθερμικά συστήματα.

5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του.

6. Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12) υπάρχει: α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (οι άδειες που εκδόθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις του),

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,

δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Η υπαγωγή στη κατηγορία αυτή αφορά κάθε υπηρεσία που είναι ανοιχτή στο κοινό όπως οι διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τα σχολικά συγκροτήματα, υπουργεία.

7. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12, παρ. 6 & 7). Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας  εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (περιπτ. β   της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α ).  Δεν επιτρέπεται η έκδοση ΠΕΑ για τις περιπτώσεις που αναφέραμε στην παρ. 1 της παρούσας.

8. Υποχρεωτική η ενημέρωση νέων αγοραστών ή ενοικιαστών για την ενεργειακή κατάταξη κτιρίου διαμέσου του ΠΕΑ. Κατά την διαδικασία της πώλησης ή της κάθε είδους μίσθωσης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή προ της σύνταξης του μισθωτηρίου ή πωλητηρίου συμβολαίου και παραδίδεται το αντίγραφό του στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή κατά την πώληση ή μίσθωση. Η υποχρέωση ενημέρωσής του, ισχύει ήδη από 9.1.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιρίων και από την 9.7.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.

Η ύπαρξη του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) επιβεβαιώνεται με την καταχώριση των στοιχείων του στην αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Η δωρεάν παραχώρηση δεν είναι μίσθωση και δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ (δεν εξετάζεται η σχέση των αντισυμβαλλόμενων). Η παραχώρηση ή ενοικίαση τμήματος κτιριακής μονάδας δεν απαιτεί την έκδοση ΠΕΑ δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση ΠΕΑ για μέρος κτιριακής μονάδας (π.χ. ενοικίαση υπνοδωματίου σε διαμέρισμα, ή τμήματος διαμερίσματος για χρήση επαγγελματικής έδρας ελεύθερου επαγγελματία),

Συνεπώς υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρισης των στοιχείων του στην αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ και πρόκειται για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.

Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται:

- σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης με τον ίδιο μισθωτή του αυτού ακινήτου.

- όταν για οποιοδήποτε λόγο γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. μετασχηματισμός επιχειρήσεων).

Όμως αν κατά την σύναψη της αρχικής σύμβασης δεν είχε εκδοθεί ΠΕΑ, ενώ απαιτούταν, τότε εκδίδεται άμεσα και παραδίδεται στον μισθωτή. Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ, είναι σαφές ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ αλλά απαιτείται να δηλώνεται ο λόγος της εξαίρεσης (π.χ. κτίριο ωφέλιμης επιφανείας μικρότερο από 50 τ.μ.).

9.Ο έλεγχος εγκυρότητας ΠΕΑ γίνεται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου, της ημερομηνίας έκδοσης και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας (βλ. εικόνα 1), καταχωρώντας τα εν λόγω στοιχεία στο σχετικό πεδίο «Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ.» του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στην ιστοσελίδα www.buildingacert.ar.

10. Επιβολή προστίμου: Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), παράλειψης προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης - μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου και μη καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ


ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

1. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ!

Παράλληλα η ΠΟΜΙΔΑ είχε τονίσει επίμονα την ανάγκη άμεσης κατάργησης των κατώτατων αμοιβών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, για το λόγο ότι ήταν αδιανόητο, την ίδια ώρα που η πολιτεία  προχωρεί σε απελευθέρωση επαγγελμάτων και κατάργηση των κατώτατων αμοιβών, να δημιουργείται μια νέα προνομιούχος τάξη επαγγελματιών, με κατοχυρωμένες κατώτατες αμοιβές, και με αναγκαστικό πελάτη ολόκληρο τον ελληνικό λαό!!! Ηταν απαράδεκτο, μέσα στις σημερινές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ο λαός της, αντί να προστατεύονται οι πολίτες, ώστε όλοι να μπορούν να πάρουν ενεργειακά πιστοποιητικά, αντίθετα να προστατεύονται οι δικαιούχοι των αμοιβών επαγγελματίες, θεσπίζοντας "κατώτατες" αμοιβές υπέρ τους, δήθεν για λόγους δημοσίου συμφέροντος!

Ετσι τελικά, με την παράγραφο Ι.1 του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α 12/11/2012) καταργήθηκαν οι περί κατωτάτων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 και ορίστηκε ότι "Η αμοιβή για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται πλέον ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες στο π.δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α177) ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής."

Με τη διάταξη αυτή έγινε δεκτό και στην ουσία, αλλά και στη διαδικασία, πάγιο σχετικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για κατάργηση των κατώτατων υποχρεωτικών αμοιβών, δεδομένου ότι η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων, σε περίπτωση αποπεράτωσης νέου ή ριζικής ανακαίνισης υπάρχοντος κτιρίου και πώλησης ή μίσθωσης σε νέο ενοικιαστή. Συγκεκριμένα από 9.1.2012 η υποχρέωση έκδοσης Ενεργειακού πιστοποιητικού δεκαετούς ισχύος, ισχύει και για τις μισθώσεις επί μέρους τμημάτων κτιρίων (διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ.) εμβαδού άνω των 50 τ.μ., πλην αποθηκών και γκαράζ και ορισμένων κατηγοριών επαγγελματικών κτιρίων, καθιστώντας όλους τους εκμισθωτές ακινήτων της χώρας αιώνιους αναγκαστικούς πελάτες των ενεργειακών επιθεωρητών. Επίσης έως την 31.12.2015 θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί και επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού όλων των κτιρίων της χώρας από ενεργειακούς επιθεωρητές, διαφορετικά οι ιδιοκτήτες που δεν θα συμμορφωθούν απειλούνται με πρόστιμα..

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το άρθρο 14 του ΚΕΝΑΚ, ορίζει για το θέμα αυτό τα εξής:

1. Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr).  *

* Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και ισχύει για μισθωτήρια που καταχωρούνται στη ΓΓΠΣ από την 9η Νοεμβρίου 2015. Ο σκοπός αλλά και η σαφής έννοια της διάταξης είναι ότι αυτό αφορά την καταχώρηση μόνον των πληροφοριακών στοιχείων ΝΕΩΝ μισθωτικών συμβάσεων, και όχι τροποποιητικών συμφωνητικών (συνήθως σήμερα μείωσης των μισθωμάτων των παλαιών μισθώσεων), δεδομένου ότι σύμφωνα με το εδάφιο δ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4122/2013, υποχρέωση για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού υπάρχει μόνον "κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας", και όχι κατά την τροποποίηση υφιστάμενης μισθωτικής σύμβασης με παλαιό ενοικιαστή.

Το διάβημα της ΠΟΜΙΔΑ και η εγκύκλιος του Υπουργείου Ενέργειας

Η ΠΟΜΙΔΑ διαμαρτυρήθηκε εντονότατα για το ότι η εφαρμογή της ΓΓΠΣ φάνηκε να ζητά ενεργειακό πιστοποιητικό και για την καταχώρηση των παλαιών μισθώσεων. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής μας:

"Θέμα: Η Γ.Γ.Π.Σ. ΝΑ ΖΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κοι Γενικοί,

*Στο άρθρο 12 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α42), σε σχέση με τις μισθώσεις ακινήτων, ορίζονται τα εξής:

Αρθρο 12.  Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική: δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

2. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

Εξάλλου στο άρθρο 58 παρ. 3 του πρόσφατου Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α143), σε σχέση με την καταχώρηση των στοιχείων των μισθωτικών συμβάσεων στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ, ορίζονται τα εξής:

«3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).»».

H τελευταία αυτή φορολογικού χαρακτήρα ρύθμιση δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι επεκτείνει την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ και στις υπάρχουσες μισθώσεις, προκειμένου οι τροποποιήσεις τους να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Ο Ν. 4122/2013 ορίζει σαφέστατα ότι στον τομέα των μισθώσεων ακινήτων, υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. υπάρχει μόνον όταν καταρτίζεται νέα μίσθωση, μεταξύ του εκμισθωτή και ενός ΝΕΟΥ μισθωτή, και όχι βεβαίως ενός υφιστάμενου (παλαιού) μισθωτή. Αυτό είναι απόλυτα λογικό γιατί το ΠΕΑ το απαιτεί ο νομοθέτης ως μέτρο σύγκρισης περισσοτέρων υποψήφιων κτιρίων από έναν ενδιαφερόμενο υποψήφιο ενοικιαστή, ώστε αυτός να προτιμήσει εκείνο με την καλύτερη ενεργειακή κλάση. Στις υφιστάμενες μισθώσεις δεν υπάρχει καμιά τέτοια ανάγκη σύγκρισης. Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι οι περισσότερες τροποποιητικές συμβάσεις έχουν ως αντικείμενό τους την οικειοθελή μείωση του καταβαλλομένου μισθώματος, είναι όλως παράλογο να ζητείται ταυτόχρονα από τους εκμισθωτές και η έκδοση ΠΕΑ με δαπάνη τους…

Δυστυχώς όμως, παρά τις παραπάνω ρητές και σαφέστατες διατάξεις, στην εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ζητείται πλέον αδιάκριτα η καταχώρηση στοιχείων Π.Ε.Α. ακόμη και στις τροποποιητικές μισθωτικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα τις εντονότατες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών και των φοροτεχνικών τους από όλη τη χώρα!

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση των παραμέτρων της παραπάνω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ώστε να ζητείται η καταχώρηση στοιχείων ΠΕΑ μόνον κατά την καταχώρηση ΝΕΩΝ μισθωτικών συμβάσεων, και όχι και των τροποποιητικών συμβάσεων υφισταμένων μισθώσεων."

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας, η Γενική Γραμματεία Ενέργειας εξέδωσε την εγκύκλιο ΔΕΠΕΑ/Γ/16.02.2016 με την οποία δικαιώνει απόλυτα την άποψη της ΠΟΜΙΔΑ και ξεκαθαρίζει απόλυτα που επιβάλλεται και που όχι, η έκδοση ΠΕΑ. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο, σε ορθή επανάληψή της, (μόνον για μέλη).

3. ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε και διανέμει δωρεάν στα μέλη της μέσω της Σελίδας Μελών της ιστοσελίδας της www.pomida.gr και από το Γραφείο Ενημερώσεως Μελών (Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, 4ος όροφος, επεξεργάσιμα υποδείγματα μισθωτηρίων κατοικιών και επαγγελματικών μισθώσεων που πληρούν όλες τις νέες προδιαγραφές.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Επισκεφθείτε:

-Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ

-Τη σελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

- Ελέγξτε την εγκυρότητα του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σας εδώ!