Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωπικό Κτιρίων

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΥΡΩΡΟΥΣ

Την 31η Μαρτίου 2013 έληξε η ισχύς της τρίμηνης μετενέργειας της τελευταίας συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ της ΠΟΜΙΔΑ και της Ομοσπονδίας θυρωρών Ελλάδος, η διάρκεια της οποίας είχε λήξει οριστικά την 31.12.2012.

Οι σημερινές δραματικές συνθήκες λειτουργείας των πολυορόφων κτιρίων (χιλιάδες ξενοίκιαστα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και πλήρης αδυναμία των ιδιοκτητών τους να καταβάλουν εκείνοι τους μισθούς θυρωρών κλπ. κοινόχρηστα), έχουν διαλύσει τα οικονομικά των διαχειρίσεων των κτιρίων, καθιστώντας απόλυτα απαγορευτική την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εκ μέρους της ΠΟΜΙΔΑ, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.  Η κατάσταση αυτή εξηγήθηκε αναλυτικά στη Διοίκηση της Ομοσπονδία Θυρωρών σε συνάντηση που διεξήχθη στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ στις 15 Μαρτίου 2013. Η ίδια άλλωστε εξέλιξη υπάρχει και με τις περισσότερες ειδικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά να μην γίνουν αψυχολόγητες μισθολογικές μειώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα να αποφευχθούν και γενικά να επικρατήσει ψυχραιμία, συνεννόηση και κατανόηση και από τις δύο πλευρές, ώστε να προσαρμοστούμε όλοι στη νέα δυσάρεστη και δυσχερή συγκυρία, χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας!

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 1.4.2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:

Με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά, και εν αναμονή τυχόν νέων ρυθμίσεων:

ΟΙ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

Α. Κατοχυρώνουν τον παλαιό βασικό μηνιαίο μισθό (των 875,67 € αντί των 586,00€ του νέου βασικού μισθού) και διατηρούν μόνον τα εξής επιδόματα:

*Ωρίμανσης (Τις τριετίες που ελάμβαναν κατά την 14-2-2012. Αν κατά την παραπάνω ημερομηνία ελάμβαναν επίδομα για παροχή εργασίας άνω των τριών τριετιών, αυτό παραμένει σταθερό και δεν αυξάνεται περαιτέρω στο μέλλον. Εάν κατά την παραπάνω ημερομηνία ελάμβαναν επίδομα για παροχή εργασίας κάτω των τριών τριετιών, αυτό θα αυξηθεί κατά τις επόμενες τριετίες μέχρι την συμπλήρωση τριών τριετιών (x 5% εκάστη τριετία)

*Τέκνων (για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τέκνο x 5% για έκαστο).

*Επίδομα γάμου 10%. Διατηρείται οπωσδήποτε μέχρι την 15.5.2013. Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά τη διατήρησή του και μετά, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του!

Συνεπώς από 1.4.2013 καταργούνται τα εξής επιδόματα από την προισχύσασα κλαδική συλλογική σύμβαση:

*Επίδομα δωματίων 4-15%.

*Επίδομα θέσης υπεύθυνου θυρωρείου 5%.

*Επίδομα διαχειριστικών λαθών 3%. Η ΠΟΜΙΔΑ όμως συνιστά τη διατήρησή του όπου ο θυρωρός εκτελεί τα σχετικά καθήκοντα.

Η περαιτέρω μείωση των παραπάνω αποδοχών είναι νόμιμη, αλλά προυποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου και την υπογραφή ατομικής τροποποιητικής σύμβασης εργασίας.

Β. Σε περίπτωση απόλυσης (με απόφαση των 501 χιλιοστών της γεν. συνέλευσης) διατηρούν τη μισή υπαλληλική αποζημίωση, (ή το 40% της τελευταίας σε περίπτωση συνταξιοδότησης) παρότι ανήκουν στην κατηγορία των εργατοτεχνιτών. Δείτε τους σχετικούς πίνακες, μέσα από τη Σελίδα Μελών .

Για αναλυτικό υπολογισμό αποζημιώσεων συμβουλευτείτε το: www.taxnews.info/apousia/

ΟΙ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ:

Α. Αμείβονται με τον νέο κατώτατο  νομοθετημένο μισθό που ανέρχεται σε 586 ευρώ, σύν έως το πολύ 3 τριετίες x 5% εκάστη, και  έχουν ως ελάχιστο όριο προστασίας τους θεσμικούς όρους της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Β. Δεν δικαιούνται την παραπάνω αυξημένη αποζημίωση απόλυσης, αλλά μόνον την απλή αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνίτη.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ όλων των μισθών και οι μισθολογικές ωριμάνσεις σύμφωνα με το νόμο "παγώνουν" ώσπου να μειωθεί η ανεργία κάτω από το 10%.

ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ!

ΟΙ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.3.2013

Μέχρι την 31.3.2013 οι σχέσεις του διαχειριστή και των συνιδιοκτητών των κτιρίων με τους θυρωρούς καθορίζονταν από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την με αριθμό Π.Κ. 25/23-5-2008 κωδικοποιημένη Ειδική Συλλογική Σύμβαση Προσωπικού Κτιρίων που έχει υπογραφεί μεταξύ της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Ομοσπονδίας Θυρωρών Ελλάδος (Ο.Θ.Ε.) και η τελευταία παράτασή της έληξε την 31.12.2012, χωρίς έκτοτε να ανανεωθεί.

Η παραπάνω Ειδική Συλλογική Σύμβαση η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα Οn-Line εξυπηρέτησης μελών αφορά ειδικότερα:

1. Αποδοχή στο σύνολο της, της από Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2008-2009.

2. Αναπροσαρμογή του επιδόματος δωματίων θυρωρών από 1-9-2008 ως εξής: 

α) αύξηση του ποσοστού του κατά 1% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους σε κτίρια κατοικιών και

β) καθιέρωση νέας αυξημένης κλίμακας για τους θυρωρούς σε κτίρια γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) (άρ. 5), λόγω μεγαλύτερου φόρτου εργασίας τους εξ αιτίας της αυξημένης προσέλευσης κοινού στα κτίρια αυτά.

 3. Καθιέρωση:

α) επιδόματος τέκνων για το δεύτερο παιδί, από 1-9-2008, ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού. (άρ. 9)

β) επιδόματος νυχτερινής εργασίας ποσοστού 5% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους κατά τη νυχτερινή βάρδια, λόγω κυλιόμενου ωραρίου ή αναπλήρωσης νυχτερινού θυρωρού, για τις νύχτες κατά τις οποίες εργάστηκαν, από 1-9-08. (άρ. 11)

γ) προσαύξησης ποσοστού 75% για την παροχή εργασίας κατά την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας. (άρ. 12Α παρ. 1)

δ) ωραρίου εργασίας θυρωρών σε κτίρια όπου απασχολούνται δύο ή περισσότεροι θυρωροί (άρ. 17 εδ. Α1)

ε) άδειας προστασίας της μητρότητας με δαπάνη του ΟΑΕΔ, σε εφαρμογή του άρθρου 142 ν. 3566/2008 (νέο άρ. 13 περ. γ)

4. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Σ.Σ.Ε. και της σχετικής νομοθεσίας.

Ταυτόχρονα τα Δ.Σ. της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Ο.Θ.Ε. αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των θυρωρών στην ασφάλεια και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία των κτιρίων, αποφάσισαν να απευθυνθούν από κοινού στο Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ και να ζητήσουν την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας  θυρωρών, ώστε να διευκολυνθούν οι διαχειριστές κτιρίων στη δημιουργία νέων θέσεων που θα βοηθήσει στην απορρόφηση εργατικού δυναμικού, αλλά και στη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας θυρωρών. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι νεώτερο επ΄αυτού.

Διαβάστε :

Κωδικοπ. Σ.Σ.Εργασίας προσωπικού κτιρίων 2008-2010 (Μόνο για μέλη)

Παράταση Σ.Σ. Εργασίας προσωπικού κτιρίων 2010-2012 (Μόνο για μέλη)

Ατομική σύμβαση εργασίας θυρωρών και καθαριστών/τριών (Μόνο για μέλη)