Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
7,7 εκ. ευρώ αποζημιώσεων πιστώθηκαν σε 5.500 περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων
21/05/2021

Την Παρασκευή, 21.5.2021 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι έγινε πίστωση ποσού συνολικού ύψους περίπου 7,7 εκατ. ευρώ σε 2.154 ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 και σε 3.410 ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα. Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

  • 2.154 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 296.000 ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει το 50% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
  • 3.410 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για το Α΄ τρίμηνο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 1,94 εκατ. ευρώ αφορούν 2.719 φυσικά πρόσωπα και τα 5,46 εκατ. ευρώ αφορούν 691 νομικά πρόσωπα.

Έτσι, χάρις και στις πολύμηνες και συνεχείς προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ, για τα μειωμένα μισθώματα Μαρτίου 2020 – Μαρτίου 2021 έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί προς τους εκμισθωτές ακινήτων που υπέστησαν μείωση στα μισθώματά τους, συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 434,7 εκατ. ευρώ

Και συμψηφισμοί του 30% περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020

Παράλληλα εκκαθαρίστηκε και αριθμός συμψηφισμών της επιστροφής του 30% περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020, χωρίς να έχει σταλεί ατομικό μήνυμα ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, αλλά ένα γενικό ενημερωτικό μήνυμα στις 19.3.2021, ότι το ποσό της επιστροφής αν δεν έχει ήδη συμψηφιστεί, θα συμψηφιστεί με επόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Με δεδομένο ότι τα «Αποτελέσματα Επεξεργασίας Δηλώσεων COVID» δεν έχουν ενημερωθεί με τα στοιχεία του 2021 και έως ότου αυτό πραγματοποιηθεί, συνιστούμε στους εκμισθωτές με ενεργές ρυθμίσεις οφειλών που ενδιαφέρονται να μάθουν αν έχει εκκαθαριστεί και συμψηφιστεί το ποσό που δικαιούνται για την περίοδο αυτή, να κάνουν τις εξής ενέργειες:

*Να συνδεθούν στο My TAXISnet με τους κωδικούς τους

*Να επιλέξουν την Ενότητα «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» και μετά

*Να επιλέξουν την υποενότητα «Στοιχεία Ρυθμίσεων και Πληρωμή».

*Να επιλέξουν τις ενεργές ρυθμίσεις οφειλών τους από τη «Συγκεντρωτική Εικόνα Ρυθμίσεων»

*Να επιλέξουν την «Ανάλυση Δόσεων» για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει συμψηφισμός με οφειλή τους ή δόση ρύθμισης. Στην τελευταία περίπτωση το ποσό της αποζημίωσης συμψηφίζεται με την τελευταία δόση της ρύθμισης...

πίσω στα νέα