Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΑΔΕ: Άμεση πίστωση πληρωμών και έκδοση αποδεικτικών μη οφειλής
03/02/2022

Ένα πάγιο πρόβλημα στις συναλλαγές ακινήτων ήταν ότι μετά την πληρωμή μιάς φορολογικής οφειλής μεσολαβούσε μια πολυήμερη συχνά καθυστέρηση, μέχρις ότου η πληρωμή "εμφανιστεί"στο σύστημα της ΑΑΔΕ, ώστε να μπορεί να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό μη οφειλής.                                                                                                                                              

Όπως μας ενημέρωσε και στο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, στη διάθεση των φορολογουμένων βρίσκεται πλέον ο νέος τρόπος πληρωμής οφειλών και ρυθμίσεων, στο myAADE (myaade.gov.gr) για άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω του συστήματος πληρωμών IRIS, ο οποίος μηδενίζει κυριολεκτικά το χρόνο μεταξύ της καταβολής του φόρου και της έκδοσης του πιατοποιητικού, που συχνά είναι κρίσιμος στις συναλλαγές.

Πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσω της online υπηρεσίας πληρωμών IRIS, που υποστηρίζεται από την ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) και στην οποία συμμετέχουν οι Τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

 

Τα οφέλη είναι τα εξής:

  • Η πληρωμή οφειλών στο myAADE μέσω IRIS προσφέρει άμεση πίστωση των οφειλών, χωρίς την καθυστέρηση 1-4 ημερών, που ισχύει όταν η πληρωμή γίνεται απευθείας στο web banking της Τράπεζας και στη συνέχεια ενημερώνεται η ΑΑΔΕ.
  • Έτσι, όσοι χρειάζονται άμεση αποπληρωμή των οφειλών για λόγους, όπως η έκδοση φορολογικής ενημερότητας ή αποπληρωμής ρυθμίσεων, με τις πληρωμές μέσω IRIS ή κάρτας πληρωμών στο myAADE θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αμέσως τα σχετικά αποδεικτικά.
  • Επιπλέον, στην πληρωμή φορολογικών οφειλών μέσω IRIS ισχύει ο περιορισμός του ανώτατου ορίου ποσού, που έχει δηλώσει ο χρήστης για μεταφορές πιστώσεων στον λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής του.

Η προϋπόθεση: Να διατηρούν λογαριασμό web banking σε μια από τις παραπάνω τράπεζες. Στη συνέχεια, μπορούν, μέσα από την πύλη του myAADE, να μεταφερθούν αυτόματα στο περιβάλλον της τράπεζάς τους, όπου ολοκληρώνουν την πληρωμή, χρησιμοποιώντας του κωδικούς web banking.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Όταν ο χρήστης, μέσα από την Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγει, «Οφειλές, πληρωμές και επιστροφές», και στη συνέχεια:

α)«Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» ή

β) «Ρυθμίσεις και πληρωμή»,

στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι 2 τρόποι πληρωμής: κάρτα πληρωμών και IRIS.

  • Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω IRIS, μετά τον «έλεγχο και πληρωμή», εμφανίζονται οι τέσσερις διαθέσιμες τράπεζες : Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.
  • Μετά την επιλογή της τράπεζας, πραγματοποιείται η μεταφορά του χρήστη στο γνώριμο περιβάλλον ηλεκτρονικής τραπεζικής, που χρησιμοποιεί, όπου ολοκληρώνεται η  πληρωμή με ηλεκτρονική μεταφορά πίστωσης απευθείας από τον τραπεζικό του λογαριασμό.
  • Στο τέλος, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα τον χρήστη στο περιβάλλον myAADE και εμφανίζεται στην οθόνη η επιτυχής ολοκλήρωση της  συναλλαγής στην τράπεζα, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία της:
    Aριθμός συναλλαγής, ημερομηνία, ώρα και καταβληθέν ποσό.
  • Κατόπιν αυτού ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει αμέσως στην έκδοση του πιστοποιητικού που τον ενδιαφέρει.
πίσω στα νέα