Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Αλλεπάλληλες αλλαγές στη νομοθεσία για τους δασικούς χάρτες-παράταση αντιρρήσεων
15/04/2017

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς και ο δασολόγος και συνεργάτης της ΠΟΜΙΔΑ κ. Λευτέρης Καραπιδάκης απαντούν σε όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις για τους δασικούς χάρτες στο www.capital.gr .

Αναζητείστε εδώ το κτήμα σας, ερευνώντας σε ποιές περιοχές έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες!

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων: 12 Ιουνίου για τους κατοίκους εσωτερικού και 3 Ιουλίου για τους κατοίκους εξωτερικού!

Μετά από τις συνεννοήσεις του Αν. Υπουργού κ. Σωκράτη Φάμελλου με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η ΠΟΜΙΔΑ κατετέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκαν αλλεπάλληλες τροπολογίες και νέες ρυθμίσεις με αλλαγές στην κατάρτιση των δασικών χαρτών, που λύνουν κάποια από τα προβλήματα που δημιουργεί η ανάρτησή τους, ενώ παρατείνεται σημαντικά ο χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων εναντίον του περιεχομένου τους.  

 

Συγκεκριμένα τροπολογία με τροποποιήσεις σχετικά με την κατάρτιση των δασικών χαρτών κατέθεσαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης Ευγ. Αποστόλου και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελος, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τον τίτλο: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας». Με την συγκεκριμένη τροπολογία, τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις ν.3889/2010 σχετικά με την κατάρτιση των δασικών χαρτών και ειδικότερα:

-Με τροπολογία που περιελήφθη στο νόμο 4462/2017 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας» παρατάθηκε στις 105 ημέρες (125 για όσους διαμένουν στην αλλοδαπή) από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση, η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

-Με την ίδια τροπολογία εξαιρούνται από την κύρωση των δασικών χαρτών οι εκτάσεις που έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες λόγω πυρκαγιών και δεν αποτέλεσαν / δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) που τις χαρακτηρίζουν μη δάση ή μη δασικές εκτάσεις.

-Επίσης, ορίζεται ότι οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) αποφαίνονται και επί αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων σε περιοχές κηρυχθείσες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη.

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/k-ajepinerg-pap-synolo.pdf

 

Σώζονται περιουσίες με 100 δόσεις από 30 ευρώ! – Και νέος νόμος για τους δασικούς χάρτες!

Δέσμη μέτρων για την απλοποίηση των διαδικασιών επίλυσης των ζητημάτων που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και των αγροτικών εκτάσεων που εμφανίζονται ως δασικές ή αναδασωτέες προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος σε σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή, με το οποίο τροποποιεί και άλλες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει την απλοποίηση των αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, τη μείωση του κόστους εξαγοράς και τη δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, ενώ δίνει το δικαίωμα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τις γεωργικές δραστηριότητες σε αυτές τις εκτάσεις.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης του αναρτημένου δασικού χάρτη και όχι του κυρωμένου για την έκδοση απόφασης σχετικά με τον δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης (δάσος ή δασική), ενώ εξαιρούνται από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη εκτάσεις που αποτελούν δάση, δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την παλαιότερη διαθέσιμη αεροφωτογράφηση αλλά στην πιο πρόσφατη αποδεικνύεται ότι καλλιεργούνται γεωργικά η δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο σύστημα των επιδοτήσεων.

Οι αλλαγές

Επιπλέον, προβλέπεται ένταξη στους δασωμένους αγρούς των κληροτεμαχίων, των εκτάσεων με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού, αλλά και των εκτάσεων που εμφανίζονται σήμερα με αγροτική μορφή, καθώς επίσης και η τακτοποίηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων που είναι πεδινές, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες κατά το παρελθόν. Αναλυτικά στις ρυθμίσεις τους υπουργείου προβλέπονται:

• Για τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν από το 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα η εξαγορά τους έναντι τιμήματος που ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική από 1/3 που είναι σήμερα. Οι καλλιεργητές μπορούν να καταβάλουν το τίμημα έως και σε εκατό μηνιαίες δόσεις ύψους τριάντα ευρώ κατ' ελάχιστον (από τέσσερις εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις σήμερα). Οσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξαγοράς μπορούν να ζητήσουν την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης καταβάλλοντας μόνο αντάλλαγμα χρήσης. Οι καλλιεργητές μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης ή εξαγοράς υποχρεούνται εντός ενός έτους να υποβάλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος.

• Σε ό,τι αφορά στις εκχερσωμένες εκτάσεις για γεωργική εκμετάλλευση της περιόδου από το 1975 έως και τις 7 Μαρτίου 2007 χωρίς τη σχετική άδεια της δασικής υπηρεσίας οι κάτοχοι-καλλιεργητές υποχρεούνται στην καταβολή εκτός του προβλεπόμενου χρηματικού ανταλλάγματος και αντισταθμιστικής δαπάνης προκειμένου να υλοποιηθεί δάσωση ή αναδάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ κατ' ελάχιστον. Μετά την εξόφλησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης γης. Για τη μεταβίβαση της χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για την εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο καταβάλλονται μόνο τα πάγια τέλη ύψους 9 ευρώ. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις αυτής της περιόδου, για τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στον ΟΣΔΕ, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης αλλά αρκεί σχετική γνωμοδότηση από τη δασική υπηρεσία. Επίσης αντί της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση, προκειμένου να υπολογιστεί το αντάλλαγμα χρήσης.

• Η δυνατότητα όσων έχουν πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε δάση σε εκτάσεις έως και 4 στρέμματα να μην προβούν οι ίδιοι στη δάσωση ή την αναδάσωση έκτασης ίδιου εμβαδού αλλά πλην της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης να μπορούν να καταβάλουν τίμημα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Δασική Υπηρεσία για να προβεί στην αναδάσωση. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης περιοχής για δάσωση ή αναδάσωση δίδεται η δυνατότητα στον δικαιούχο της επέμβασης να προβαίνει εναλλακτικά σε εργασίες βελτίωσης ή και προστασίας εκτάσεων υποδεικνυόμενων από τη Δασική Υπηρεσία.

Παρατείνεται η προθεσμία για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Τη δυνατότητα τακτοποίησης γεωργικών ή δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων σε εκχερσωμένες εκτάσεις παρέχει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Επιτρέπεται μάλιστα εντός των εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και διατίθενται αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια η ύπαρξη κατασκευών, όπως οι δεξαμενές νερού, οι γεωτρήσεις, οι μετρητές ΔΕΗ και τα υπόστεγα.

Σε ό,τι αφορά τις «οικιστικές πυκνώσεις», προβλέπεται η εξαίρεσή τους έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων από τη θεώρηση και κύρωση δασικών χαρτών εφόσον αυτές έχουν υποδειχθεί από τους οικείους δήμους. Πρόκειται ουσιαστικά για παράταση της προθεσμίας, ενώ απαλλάσσονται από τη διαδικασία των αντιρρήσεων πολίτες των οποίων η κατοικία έπρεπε να εξαιρεθεί από την ανάρτηση. Επίσης ορίζεται ότι τα τέλη αντιρρήσεων που έχουν ήδη πληρωθεί γι' αυτές τις περιπτώσεις θα επιστρέφονται.

H σχετική KYA είναι η 156157/2343, (ΦΕΚ τ.Β΄1492/2.5.2017) με την οποία μειώνεται το αντάλλαγμα για την εκχέρσωση εκτάσεων ήδη αγροτικού χαρακτήρα. Με την ΚΥΑ 153394/919/12.4.2017  ΦΕΚ τ. Β΄ 1366 /2017) καθορίζεται η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

πίσω στα νέα