Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Δασικοί Χάρτες: Νέα εγκύκλιος για το «ξεμπλοκάρισμα» των μεταβιβάσεων ακινήτων "μη δασικού χαρακτήρα"
18/06/2021

Του Αργύρη Δεμερτζή / www.ecopress.gr 

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία διαβιβάζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης στα  Υποθηκοφυλακεία και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της χώρας δίνει σαφείς οδηγίες ότι «δεν απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα», για τις μεταβιβάσεις μη δασικών ακινήτων. Τα δύο υπουργεία συντονίζουν τις ενέργειες τους και έρχονται με τις εγκυκλίους τους να δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να αδυνατούν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα τους,  που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές,  όπου είναι σε εξέλιξη η ανάρτηση των δασικών χαρτών, ενώ αυτά δεν έχουν δασικό χαρακτήρα. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Οικοδομικές άδειες

Σημειώνεται ότι παράλληλα με εγκύκλιο που υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και οι Υφυπουργοί, Νίκος Ταγαράς και Γιώργος Αμυράς, απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών, για τις οποίες έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι για την έκδοση οικοδομικής άδειας στα ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, οι οποίες  προσδιορίζονται ως άλλης μορφής (ΑΑ) ή μη δασικές (ΠΑ) και ανεξάρτητα από το στάδιο του χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση), δεν απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα. Από εδώ και στο εξής η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό, στην οποία θα δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται γεωχωρικά σε σχέση με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Στη νέα  εγκύκλιο, για  τις «Μεταβιβάσεις ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα» που εξέδωσε το ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/53819/1924 Ημ/νία: 02/06/2021), την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κων/νος Αραβώσης τονίζεται ότι:

-«Για τις δικαιοπραξίες και την ολοκλήρωση μεταβίβασης ή μεταγραφής ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές των δασικών χαρτών, οι οποίες προσδιορίζονται ως μη δασικές εν γένει εκτάσεις (ΑΑ ή ΠΑ) και δεν αποτελούν αναδασωτέες/δασωτέες εκτάσεις (ΑΝ) κατά τις κατηγορίες μορφής/κάλυψης της Υ.Α. 158576/1579/04.07.2017 (Β’ 2373) και ανεξαρτήτως του σταδίου του χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση) δεν απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα, παρά μόνον η αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος, ή επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον (συντάκτη) μηχανικό ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται γεωχωρικά σε σχέση με το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικό χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης».

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ στάλθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο με τη σειρά του εξέδωσε νέα εγκύκλιο, (με εντολή του υπουργού Κώστα Τσιάρα),  την οποία στέλνει στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν τα Ειδικά και Μη Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία), τα Εμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Κω-Λέρου και Ρόδου και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της Χώρας αναφέροντας ότι:  «Σας διαβιβάζουμε το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/53819/1924-02-06-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων με θέμα «Μεταβιβάσεις ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα» και παρακαλούμε για την ενημέρωση των Υποθηκοφυλακείων και Συμβολαιογράφων αρμοδιότητάς σας».

Η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Μεταβιβάσεις ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα» έχει ως εξής:

-«Σχετ.: 1. Το Γ.Γ. 264/20.04.2021 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Υ.Π.ΕΝ.

  1. Το 20303/18.05.2021 δικό σας.
  2. Το 24429οικ./18.05.2021 δικό σας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, ενημερώνουμε τα εξής αναφορικά με τις διατάξεις των δασικών χαρτών και τις μεταβιβάσεις ακινήτων:

Από την ανάρτηση των δασικών χαρτών εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 3889/2010 στο οποίο ορίζεται ότι «… Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης.».

Παράλληλα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του ιδίου άνω άρθρου προβλέπεται «Για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.».

Στους δασικούς χάρτες περιλαμβάνονται, χαρτογραφούνται και απεικονίζονται οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 (εξαιρουμένων των εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών πάρκων και αλσών) και 5 (εδ. α’ και β’) του άρθρου 3 του ν. 998/1979, η οποία ενεργείται ήδη με την θεώρησή τους από τις αρμόδιες για την κατάρτιση υπηρεσίες, καθώς, επιπλέον, η απόφαση της ανάρτησης του οικείου Διευθυντού Δασών αποτελεί και πράξη διαπίστωσης του χαρακτήρα και της μορφής των ανωτέρω εκτάσεων, που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη.

Με τα ανωτέρω δεδομένα για τις δικαιοπραξίες και την ολοκλήρωση μεταβίβασης ή μεταγραφής ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές των δασικών χαρτών, οι οποίες προσδιορίζονται ως μη δασικές εν γένει εκτάσεις (ΑΑ ή ΠΑ) και δεν αποτελούν αναδασωτέες/δασωτέες εκτάσεις (ΑΝ) κατά τις κατηγορίες μορφής/κάλυψης της Υ.Α. 158576/1579/04.07.2017 (Β’ 2373) και ανεξαρτήτως του σταδίου του χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση) δεν απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα, παρά μόνον η αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος, ή επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον (συντάκτη) μηχανικό ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται γεωχωρικά σε σχέση με το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικό χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης.

Οι περιπτώσεις που, σύμφωνα με το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, δηλώνεται κατά τα ανωτέρω ότι ακίνητο (στο σύνολό του ή μέρος του) αποτελεί δασική εν γένει έκταση, χειρίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Κατόπιν τούτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διενέργεια μεταβιβάσεων ακινήτων σε μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις διαρκούσης της ανάρτησης των δασικών χαρτών, παρακαλούμε για την ενημέρωση των Υποθηκοφυλακείων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων για το περιεχόμενο του παρόντος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

πίσω στα νέα