Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Δήμος Αθηναίων: Επιδοτήσεις για αναβάθμιση προσόψεων κτιρίων
25/02/2022

Κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων της πρωτεύουσας για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων θα παρέχει ο Δήμος Αθηναίων με το πρόγραμμα «Πρόσοψη» που προβλέπει ενισχύσεις έως 6.000 ευρώ ανά κτίριο.

Την έναρξη του προγράμματος ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Βασίλης Κορομάντζος στο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, κατ΄εντολή του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, καλώντας τους ιδιοκτήτες ακινήτων στα όρια του Δήμου να υποβάλουν αιτήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων, της «Ανάπλασης Α.Ε.» και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα. Ως εκ τούτου, εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος «Πρόσοψη» που αφορούν το κτιριακό απόθεμα της Αθήνας, είναι:

 • Αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων της Αθήνας,
 • Ανάδειξη κτιριακού πλούτου της πρωτεύουσας
 • Αντιμετώπιση γήρανσης και φθορών των κτιρίων – προστασία και ανάδειξη των ακίνητων της πόλης
 • Απαλλαγή της Αθήνας από την αντιαισθητική εικόνα του τεχνητού «δάσους» των κεραιών που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της πόλης.

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών βάση του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007, ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 6.000€ ανά κτίριο. Για τα διατηρητέα κτίρια η επιδότηση των εργασιών προσαυξάνεται κατά 35% και η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 7.200 ευρώ

Στις επιδοτούμενες εργασίες του προγράμματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Επισκευή όψης Στέγης
 • Επισκευή και χρωματισμός Εξωτερικών Κουφωμάτων
 • Χρωματισμός και συντήρηση εξωτερικής όψης
 • Επισκευή γύψινων, επιχρισμάτων και κορονίδων
 • Τρίψιμο, στίλβωση κα επισκευή ορθομαρμαρώσεων
 • Μετακίνηση κλιματιστικών
 • Απόκρυψη κλιματιστικών
 • Μετακίνηση Δορυφορικών Κεραιών
 • Αποξήλωση παρανόμων διαφημιστικών και επαγγελματικών πινακίδων
 • Αντικατάσταση Ατομικών Κεραιών
 • Φύτευση Δέντρων
 • Φύτευση Θάμνων

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος, στην περίπτωση που επιλεγεί μηχανικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, η αμοιβή του επιδοτείται από το Πρόγραμμα με το ποσό των 400 ευρώ.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

 • Βήμα 1 :Επιλογή Μηχανικού: Είτε από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης είτε Ιδιώτη
 • Βήμα 2: Υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό Σύστημα: Άνοιγμα Φακέλου Κτιρίου – Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προμέτρηση – Τεχνική Έκθεση
 • Βήμα 3:  Εκτέλεση εργασιών (εφόσον υπάρχει έγκριση της αίτησης)
 • Βήμα 4: Υποβολή απολογιστικών στοιχείων στο πληροφοριακό Σύστημα: Ολοκλήρωση Εργασιών – Επιμέτρηση – Έκθεση Μηχανικού / Ελεγκτή Δόμησης
 • Βήμα 5: Καταβολή Επιδότησης

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή ερωτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος  https://prosopsi.gr/

πίσω στα νέα