Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Εξαιρετική προσφορά για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ από την PLANET!
18/11/2020

Σε λίγες μέρες ανοίγει η πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" του ΥΠΕΝ και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τα μέλη μας, εξ αιτίας του ότι για πρώτη φορά θα επιδοτηθεί η ανακαίνιση και ενοικιαζομένων κατοικιών.

Για το λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ γνωστοποιεί μιά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσφορά προς τα μέλη της, από τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την PLANET Α.Ε., που ενδιαφέρει και αφορά συγκεκριμένα όσους ενδιαφέρονται να δανειοδοτηθούν άτοκα για το ποσό της συμμετοχής τους.     

Μέτοχος της PLANET είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), μία από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερου​ς Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας καθώς και στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε όλους τους κύκλους του Προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ' Οίκον’.

Η Planet έχει ιστορία και εμπειρία άνω των 30 ετών, στο δε Πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση κατ' Οίκον’ δραστηριοποιείται από το 2010 με μεγάλη επιτυχία και σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Η ειδική προσφορά της Planet προς τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ είναι η εξής:

Για όλα τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο Πρόγραμμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες τους και υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να λάβουν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) το άτοκο δάνειο που προβλέπει το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ", η Planet τους παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Δωρεάν ενημέρωση και εξυπηρέτηση μελών της ΠΟΜΙΔΑ σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος ‘’Εξοικονομώ – Αυτονομώ’’, μέσω απεριόριστης πρόσβασης στο Help-Desk της Planet με τον αριθμό μητρώου μέλους τους:

Τηλεφωνικό κέντρο PLANET: 210 6905200,  email: exoikonomisi@planet.gr

Δωρεάν εξυπηρέτηση και υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ για την εύρεση έμπειρου και αξιόπιστου ενεργειακού επιθεωρητή, εφ όσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, για την έγκαιρη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας και την έκδοση του σχετικού ενεργειακού πιστοποιητικού απόδοσης. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση των δύο ενεργειακών πιστοποιητικών απόδοσης (ένα κατά την υποβολή της αίτησης και ένα κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων) είναι 100% επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και ανέρχεται:

  • για μονοκατοικία & μεμονωμένο διαμέρισμα σε 75€ + 2,5€*τετραγωνικό μέτρο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 400€ (με ΦΠΑ).
  • για πολυκατοικία σε 75€ + 1,7€*τετραγωνικό μέτρο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1095€ (με ΦΠΑ).

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για το πρώτο πιστοποιητικό απόδοσης που είναι προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον ενεργειακό επιθεωρητή και με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ο ενδιαφερόμενος αποζημιώνεται για το 100% του κόστους του από το πρόγραμμα.

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για το δεύτερο πιστοποιητικό απόδοσης καταβάλλεται απευθείας από το πρόγραμμα στον ενεργειακό επιθεωρητή.

Πλήρης υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ ως Σύμβουλοι Έργου στην υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και στην παρακολούθηση του κάθε έργου έως και την τελική εκταμίευση από το Πρόγραμμα. Η αμοιβή της Planet για τις υπηρεσίες αυτές (ανέρχεται σε 350 ευρώ με ΦΠΑ),  καλύπτεται 100% από το Πρόγραμμα, και το ποσό αυτό καταβάλλεται απευθείας στη Planet από το Πρόγραμμα χωρίς επιβάρυνση του ενδιαφερομένου.

Δωρεάν υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ στη λήψη άτοκου δανείου από την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) για 4 ή 5 ή 6 έτη. Συγκεκριμένα, η Planet θα υποστηρίξει τον ενδιαφερόμενο  σε όλη  τη διαδικασία δανειοδότησης και χωρίς επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου θα παρέχει τα εξής:

  • εξυπηρέτηση από εξειδικευμένα στελέχη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την λήψη δανείου και υποβολή του αιτήματος δανείου στην ΕΤΕ
  • συνεχής παρακολούθηση της έγκρισης του αιτήματος δανείου από την ΕΤΕ και σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου

Δωρεάν εξυπηρέτηση και διευκόλυνση μελών ΠΟΜΙΔΑ για την εύρεση έμπειρων και αξιόπιστων συνεργείων κατασκευαστών που θα αναλάβουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί. Η αμοιβή του κατασκευαστή καταβάλλεται κατά ένα μέρος από το Πρόγραμμα (ανάλογα με το ποσοστό επιδότησης που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος) και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από το άτοκο δάνειο που θα χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο η ΕΤΕ.

ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ! Οσα μέλη μας ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" χωρίς δανειοδότηση, μπορούν να απευθύνονται στους ειδικούς συνεργάτες-στελέχη της ΠΟΜΙΔΑ, στο  email exoikonomo@pomida.gr   

Διαβάστε στο συνημμένο έγγραφο τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ" και την προσφορά της PLANET προς τα μέλη μας !  

πίσω στα νέα