Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΕΝΦΙΑ: Οι νέες αντικειμενικές και οι νέες ρυθμίσεις
13/06/2018

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι νέες τιμές ζώνης των αντικειμενικών αξιών των αστικών ακινήτων όλης της χώρας. Οι τιμές αυτές θα ισχύσουν άμεσα για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ 2018, ενώ για τις υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις θα ισχύσουν από 1.1.2019. 

Στη συνέχεια κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο η τροπολογία για τις νέες ρυθμίσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018, με την οποία:

1. Ρυθμίζονται θέματα για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ως ακολούθως:

α. Ορίζεται ότι, ειδικά για το έτος 2018, λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης της νέας απόφασης αντικειμενικών αξιών του Υπουργού Οικονομικών (αντί αυτής που ίσχυε την 1.1.2018).

β. Τροποποιούνται οι πίνακες: 

1 ) για τον βασικό φόρο ανά Τιμή Ζώνης για τον υπολογισμό του κύριου φόρου στα κτίσματα (διευρύνονται οι Τιμές Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών) και 

2) για τον συμπληρωματικό φόρο στην συνολική αξία των δικαιωμάτων (αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό από τις 200.000 ευρώ στις 250.000 ευρώ).

γ. Προβλέπεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους (αντί του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους).

δ. Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30.9.2018.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και παράλληλα καταργείται το Τμήμα Δ' Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του ίδιου Υπουργείου.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση των Τιμών Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
   

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις»
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο....
Τροποποίηση του ν. 4223/2013
 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μετά την αναπροσαρμογή στις Τιμές Ζώνης , οι οποίες θα ισχύσουν για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018. Περαιτέρω , και για τον ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό, τροποποιούνται οι τιμές ζώνης οι οποίες αντιστοιχούν στις φορολογικές ζώνες υπολογισμού του κύριου φόρου και προβλέπεται το αφορολόγητο ποσό για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Επιπλέον, ορίζεται ότι η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε τουλάχιστον πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ετησίως, δεδομένου ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η καταληκτική δόση την τελευταία εργάσιμη του μηνάς Ιανουάριου του επόμενου έτους.
Άρθρα ...
Με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο άρθρο της παρούσας υλοποιείται η ανάγκη δημιουργίας συγκεκριμένης δομής για τον προσδιορισμό των Αξιών ακινήτων στο πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής με τη την συνεχή παρακολούθηση των τιμών αξιών ακινήτων και τη διαμόρφωση προτάσεων για τον προσδιορισμό των Αντικειμενικών Τιμών.
Ως κύριος άξονας πολιτικής ο προσδιορισμός των Αξιών Ακινήτων πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και σε ένα σημαντικό αριθμό έγκυρων δεδομένων από πολλαπλές πηγές όπως τα συμβόλαια αγοροπωλησιών, τα μισθωτήρια, εκτιμήσεις από ειδικούς εκτιμητές κ.λπ. Παράλληλα τα γεωγραφικά όρια των ζωνών πρέπει να αναμορφώνονται διότι επηρεάζονται από την υλοποίηση υποδομών που προσφέρουν υπεραξία και η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις τελικές εκτιμήσεις.
Επιπλέον η χρήση των Αξιών Ακινήτων σε μια σειρά οικονομικών συναλλαγών όπως φορολογικών, δημοπρασίες κ.λ.π. αποτελεί βασικό παράγοντα για την λήψη αποφάσεων που άμεσα συνδέονται με την αποστολή της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και των προτάσεων που υποβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Οι εργασίες του συγκεκριμένου τμήματος θα υποστηρίζονται τόσο από ειδικά πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν και θα λειτουργούν στην ΓΓΠΣ όσο και από το έμπειρο προσωπικό της.
Η συγκεκριμένη δομή λόγω υποχρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί είναι απολύτως απαραίτητο να έχει άμεσα λειτουργική αποτελεσματικότητα και ικανοποιητική στελέχωση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο...
Τροποποίηση του ν. 4223/2013
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013 (Α' 287), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης οι οποίες ορίζονται στην με αριθ. 1113/2018 (Β'2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»
2. Ο πίνακας της περίπτ. α της παρ. 2 της ενότητας Α' του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
 

Τιμή Ζώνης (€/μ2)

Φ.Ζ.

Βασικός Φόρος (Β.Φ.) (€/μ2)

0-550

1

2,00

551- 750

2

2,80

751 - 1050

3

2,90

1051 - 1.500

4

3,70

1.501 - 2.000

5

4,50

2.001 - 2.500

6

6,00

2.501 - 3.000

7

7,60

3.001 - 3.500

8

9,20

3.501 - 4.000

9

9,50

4.001 - 4.500

10

11,10

4.501 - 5.000

11

11,30

5.001+

12

13,00


3. Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

0,01 - 250.000

0,0%

250.000,01 - 300.000

0,15%

300.000,01 - 400.000

0,30%

400.000,01 - 500.000

0,50%

500.000,01 - 600.000

0,60%

600.000,01 - 700.000

0,80%

700.000,01 - 800.000

0,90%

800.000,01 - 900.000

1,00%

900.000,01 - 1.000.000

1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000

1,10%

Υπερβάλλον

1,15%

Ο πίνακας που καταργείται :

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 - 200.000 0,0%
200.000, 01 - 250.000 0,10%
250.000,01 - 300.000 0,15%
300.000,01 - 400.000 0,30%
400.000,01 - 500.000 0,50%
500.000,01 - 600.000 0,60%
600.000,01 - 700.000 0,80%
700.000,01 - 800.000 0,90%
800.000,01 - 900.000 1,00%
900.000,01 - 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%


4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουάριου του επόμενου έτους.»


5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.»

Δείτε στη σελίδα μελών μας τις νέες τιμές ζώνης των αντικειμενικών αξιών.

Δείτε τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες όλων των φόρων ακινήτων 

Δείτε όλους τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ.

πίσω στα νέα