Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ: Μεταβατική διάταξη για τους ιδιοκτήτες με οφειλές προς ΟΤΑ που καταργούνται με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. του Υπ. Υγείας.
16/12/2019

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Κοιν. προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Ανάγκη μεταβατικής διάταξης για τους ιδιοκτήτες με οφειλές προς ΟΤΑ που καταργούνται με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. του Υπ. Υγείας.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Πρώτον δεχθείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μας για τη ρηξικέλευθη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2* του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α), την οποία χαρακτηρίσαμε ως λύση – λύτρωση για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους Δήμους, που τους απαλλάσσει από πρόστιμα και αναδρομικά, αλλά που θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, και εν τέλει θα επιτρέψει τη μείωση των δημοτικών τελών για όλους τους πολίτες.

Το πρόβλημα όμως που προέκυψε με τη διάταξη αυτή είναι ότι χιλιάδες ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη τη χώρα, κατ΄εφαρμογή της προισχύουσας νομοθεσίας, είχαν σπεύσει μόλις τις προηγούμενες ημέρες ή εβδομάδες να δηλώσουν τα εμβαδά των ιδιοκτησιών ή και να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές που προέκυψαν. Είναι προφανές ότι για λόγους καλής νομοθέτησης και ισονομίας των πολιτών, θα πρέπει η νέα ευεργετική διάταξη να ισχύσει και για όσους έσπευσαν ενωρίτερα να συμμορφωθούν με τη νομιμότητα.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε και σας παρακαλούμε, με τροπολογία που θα ανακοινωθεί άμεσα, ενόψει και της επικείμενης λήξης της προθεσμίας ρύθμισης σε δόσεις των οφειλών προς τους Δήμους, να προστεθούν στο εν λόγω άρθρο οι εξής φράσεις, οι οποίες στη νομοθετική πρακτική είναι συνήθεις σε παρόμοιες περιπτώσεις:

«Ποσά βεβαιωμένα ή και ρυθμισμένα για τις παραπάνω αιτίες διαγράφονται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».

Επίσης σας υπενθυμίζουμε το αίτημά μας για ετήσια παράταση της προθεσμίας δήλωσης των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, η οποία λήγει την 31.12.2019, καθώς και για νομοθετική επαναφορά της προθεσμίας παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους στην πενταετία, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την παραγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο, που νομοθετήθηκε με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση   

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ – UIPI

Σοφοκλέους 7, Αθήνα, 10559

stratos@paradias.gr

www.paradias.gr

www.pomida.gr

www.uipi.com

*Αρθρο 51 παρ. 2. του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α), «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».

πίσω στα νέα