Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Παράταση προθεσμιών δηλώσεων στην ΑΑΔΕ, σύντομη ανάλυση του Ορέστη Σειμένη*
26/09/2020

 Σύντομη ανάλυση του Ορέστη Σεϊμένη, Φοροτεχνικού, Συνεργάτη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Με την απόφαση με αριθμό Α.1209/24.9.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετά και από επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ και αιτήματα άλλων φορέων, παρατάθηκαν οι  προθεσμίες διαφόρων κατηγοριών ηλεκτρονικών δηλώσεων για τις εξής προθεσμίες:

Α. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 

Α.1.ΜΕΧΡΙ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020: Πρέπει να δηλωθεί η έναρξη ή τροποποίηση μίσθωσης που συνήφθη από 1/8 έως 31/8/2020.

 Α.2. ΜΕΧΡΙ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020: Πρέπει να δηλωθεί  η σιωπηρή παράταση της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  που ίσχυε στις 12/6/2020, και δεν είχε δηλωθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. (Αφορά μισθώσεις πριν και μετά την 1/1/2014)

-Πρέπει να δηλωθεί  η μεταβολή του ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ που ίσχυε στις 12/6/2020 και δεν είχε δηλωθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ.  (Αφορά μισθώσεις πριν και μετά την 1/1/2014).

-Πρέπει να δηλωθεί η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (και απόδοσης του ακινήτου) που έχει επέλθει πριν την 12/6/2020 και η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά  στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Προσοχή: Εάν δεν δηλωθεί ηλεκτρονικά η λύση τότε θεωρείται ότι η μίσθωση ισχύει ακόμη!

Β.  ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ  COVIDΒ.1  ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020

-Μπορεί να υποβληθεί ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ COVID για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ, ΙΟΥΝΙΟ 2020

-Μπορεί να υποβληθεί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ COVID για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ, ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020.

Οι μισθωτές πρέπει εντός 7 ημερών από τη λήξη να αποδεχθούν τη δήλωση αυτή.  Εάν δεν το πράξουν τότε θεωρείται ότι τα αποδέχθηκαν σιωπηρά.

Β.2.  ΜΕΧΡΙ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020: Μπορεί να υποβληθεί ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ COVID για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020. Οι μισθωτές πρέπει εντός 7 ημερών από τη λήξη να αποδεχθούν τη δήλωση αυτή.  Εάν δεν το πράξουν τότε θεωρείται ότι τα αποδέχθηκαν σιωπηρά.

Γ.  ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ  ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ :  ΜΕΧΡΙ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020: Πρέπει να υποβληθεί ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ για τις ημερομηνίες αναχώρησης των μισθωτών από 1 έως 31/8/2020.

πίσω στα νέα