Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Πολυνομοσχέδιο: Οι διατάξεις για τη φορολογία ακινήτων
09/06/2018

Σημαντικές διατάξεις περί φορολογίας ακινήτων περιλαμβάνει το ογκωδέστατο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή με στόχο το κλείσιμο της αξιολόγησης, ενώ οι διατάξεις για αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ που θα προκληθούν από τις νέες τιμές ζώνης των ακινήτων φαίνεται ότι θα κατατεθούν με τροπολογία που ίσως να αφορά και την τύχη του φόρου υπεραξίας. 

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα από πώληση ακινήτων.

Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές φυσικών προσώπων που αφορούν ακίνητα και λαμβάνουν χώρα εντός μιάς διετίας θεωρούνται ως συστηματική διενέργεια "επιχειρηματικών συναλλαγών", με τις συμπαρομαρτούσες σοβαρότατες συνέπειες. Ομως με τη νέα σημαντική διάταξη ορίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου, εφόσον έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

1. Εγινε από φυσικό πρόσωπο,

2. Αφορά ακίνητο το οποίο αποκτήθηκε από κληρονομιά ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή

3. Αφορά ακίνητο το οποίο έχει διακρατηθεί στην κυριότητα του πωλητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

Απαλλαγή  της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας από την εισφορά αλληλεγγύης

Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες θα απαλλάσσεται πλέον όχι μόνον από το φόρο εισοδήματος αλλά και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.  

Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου στο δημόσιο και σε ΝΠΔΔ

Η σχετική διάταξη ορίζει για τα δύο παραπάνω θέματα τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαλλάσσονται από τον φόρο".

Φόρος υπεραξίας

Φλέγον παραμένει το πρόβλημα της ισχύος ή της οριστικής κατάργησης των διατάξεων περί φόρου υπεραξίας ακινήτων. Είναι κοινός τόπος ότι κάθε προσπάθεια "νεκρανάστασης" του φόρου αυτού θα σημάνει τον οριστικό θάνατο της ελληνικής κτηματαγοράς που από καιρό πνέει τα "λοίσθια". Το αρχικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου προέβλεπε την κατάργηση του φόρου υπεραξίας εις βάρος του πωλητή, σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη αφαιρέθηκε, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό τι θα συμβεί τελικά, δηλαδή αν θα συνεχιστεί το καθεστώς της ετήσιας αναστολής εφαρμογής του, ή αν θα επανεξεταστεί αργότερα εντός του 2018, ή αν θα ληφθεί η σωστή και γενναία απόφαση της οριστικής κατάργησής του, που θα έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στις συναλλαγές και την οικονομία.
 

Οι αλλαγές στη νομοθεσία περί ΕΝΦΙΑ;

Από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία οι τιμές ζώνης που θα αυξηθούν θα είναι περισσότερες από εκείνες που θα μειωθούν, ιδιαίτερα στη μεσαία περιοχή. Η άποψη της ΠΟΜΙΔΑ είναι ότι η υπερφορολόγηση που θα προκύψει από τις αυξήσεις αυτές, δημιουργεί αντικειμενικά συνθήκες όχι μόνον μείωσης, αλλά και πλήρους κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου, γεγονός το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκαμψη όχι μόνον της κτηματαγοράς και της οικοδομής, αλλά και ολόκληρης της οικονομίας.  

πίσω στα νέα