Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ: Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας-φωτισμού Αθήνας για το 2023
28/09/2022

Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αθηναίων ζήτησε με επιστολή της προς το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη για το έτος 2023, προσθέτοντας ότι η μείωση αυτή είναι απόλυτα εφικτή για τρείς συγκεκριμένους λόγους:

1. Ήδη από διετίας έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί ή πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ προς την Κυβέρνηση για οικειοθελή δήλωση των αδήλωτων νομιμοποιημένων εμβαδών κτιρίων χωρίς αναδρομικά, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αθηναίων να εισπράττει αυξημένα έσοδα από τα δηλωθέντα εκατομμύρια τετραγωνικών μέτρων κτισμάτων που καταβάλουν πλέον δημοτικά τέλη, 

2. Με την πρόσφατη αύξηση των αντικειμενικών αξιών αυξήθηκαν και τα έσοδα από το ΤΑΠ και 

3. Από την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου για δημοτικό φωτισμό με λαμπτήρες LED μηδενικής σχεδόν κατανάλωσης έχει ήδη μειωθεί σημαντικότατα η δαπάνη δημοτικού φωτισμού, και θα μειωθεί ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στους δήμους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Δήμαρχο Αθηναίων  κο Κώστα Μπακογιάννη

ΚΟΙΝ:  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Ελευθέριο Σκιαδά
Αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. Βασίλειο Κορομάντζο
Γενικό Γραμματέα Δήμου Αθηναίων κο Αλέξανδρο Τσιατσιάμη
Διευθυντή Δημοτικών Προσόδων Δ. Αθηναίων κο Δημήτριο Μπαρλαούρα.

Ενταύθα                                                                                                                                                                                                                Αθήνα, 28η Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ TO 2023.      

Αξιότιμε κε Δήμαρχε

Εν όψει της κατάρτισης του προυπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2023, θέλουμε με την παρούσα μας να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα των δημοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού του Δήμου Αθηναίων.

Είναι γεγονός κε Δήμαρχε, ότι ο Δήμος της Πρωτεύουσας έχει να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο. Όμως είναι επίσης γεγονός ότι τα ετήσια τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ένα μέγεθος δυσβάστακτο, όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις της πόλης μας, ιδιαίτερα σήμερα που το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, με τους λογαριασμούς της οποίας συνεισπράττονται τα δημοτικά τέλη, έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε για το επόμενο οικονομικό έτος 2023, που θα είναι και αυτό έτος δυσκολιών και προσπάθειας ανάκαμψης, να στηρίξει ο Δήμος Αθηναίων τους δημότες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τα ετήσια οικιακά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε 1,40€ ανά τ.μ. (από 1,55€) και τα επαγγελματικά τέλη σε 5 ευρώ ανά τ.μ. (από 6,24€), διατηρώντας τις ισχύουσες μειώσεις οικιακών τελών για πολυτέκνους και λοιπές ευπαθείς ομάδες και τις ανά Κ.Α.Δ. και ανά χρήση ισχύουσες ειδικές μειώσεις των επαγγελματικών τελών επί των ανωτέρω ποσών.  Οι μειώσεις αυτές είναι απόλυτα εφικτές, δεδομένου ότι:

1. Ήδη από διετίας έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί ή πρότασή μας προς την Κυβέρνηση για οικειοθελή δήλωση των αδήλωτων νομιμοποιημένων εμβαδών κτιρίων χωρίς αναδρομικά, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αθηναίων να εισπράττει αυξημένα έσοδα από τα δηλωθέντα εκατομμύρια τετραγωνικών μέτρων κτισμάτων που καταβάλουν πλέον δημοτικά τέλη,

2. Με την πρόσφατη αύξηση των αντικειμενικών αξιών αυξήθηκαν και τα έσοδα από το ΤΑΠ και

3. Από την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου για δημοτικό φωτισμό με λαμπτήρες LED μηδενικής σχεδόν κατανάλωσης έχει ήδη μειωθεί σημαντικότατα η δαπάνη δημοτικού φωτισμού, και θα μειωθεί ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στους δήμους.

Σας ζητούμε κε Δήμαρχε να ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας, όντας βέβαιος ότι μια τέτοια απόφασή σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την οργάνωσή μας και όλους τους Αθηναίους πολίτες, και θα δώσει το σωστό παράδειγμα και στους άλλους Ο.Τ.Α. της χώρας μας!

πίσω στα νέα