Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ προς ΥΠΕΝ: Παράταση της σύνταξης συμβολαίων βάσει βεβαιώσεων μηχανικού έως 31.12.2022
21/03/2022

Προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Κώστα Σκρέκα

Τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ κ. Νίκο Ταγαρά

Το Γεν. Γραμματέα Χ.Σ. & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη

Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό

Ενταύθα                                                                                                                                      Αθήνα, 21.3.2022

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της σύνταξης συμβολαίων βάσει βεβαιώσεων μηχανικού έως 31.12.2022.

 

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, κε Γενικέ, κε Πρόεδρε Αν κάποιος από εσάς χρειάστηκε κατά το τελευταίο διάστημα να εμπλακεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε συμβολαιογραφική μεταβίβαση ακινήτου, ασφαλώς θα διαπίστωσε τον «Γολγοθά» που βιώνουν όλοι οι συμβαλλόμενοι, και κυρίως οι πωλητές αλλά και οι γονείς ή δωρητές με βάση το νέο αφορολόγητο των 800.000€, από την ατελείωτη σωρεία των δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που απαιτούνται για την υπογραφή και του πλέον απλού συμβολαίου, και των χρονοβόρων διαδικασιών που πρέπει να προηγηθούν και να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωσή της.

Είναι γεγονός ότι κατά το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικά βήματα βελτίωσης της κατάστασης σε επί μέρους τομείς, όπως είναι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ΦΜΑ και δωρεών, η ηλεκτρονική λήψη των κτηματολογικών αποσπασμάτων, η ηλεκτρονική ασφαλιστική ενημερότητα, η πλατφόρμα για αδήλωτα εμβαδά κλπ.. Όμως πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα όπως είναι η καθυστέρηση μεταγραφής των συμβολαίων, η έκδοση ΤΑΠ και άλλων βεβαιώσεων,  η απαίτηση βεβαιώσεων δασαρχείου ακόμη και όπου το Δημόσιο δεν έχει ούτε διεκδικεί ιδιοκτησιακά δικαιώματα, η επισύναψη δαπανηρών τοπογραφικών κλπ., με αποτέλεσμα ο χρόνος που απαιτείται για τη προετοιμασία οποιουδήποτε συμβολαίου να κυμαίνεται από 3-6 μήνες. Εξάλλου, ακόμα και πολλά από τα πιστοποιητικά που υποτίθεται ότι «εκδίδονται ηλεκτρονικά» στην πραγματικότητα απλά χρεώνονται ηλεκτρονικά σε υπαλλήλους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στον όγκο των αιτημάτων, με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά αυτά να εκδίδονται τελικά πολλές εβδομάδες μετά.

Συνεπώς είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τι καθυστέρηση και χάος, αναστολή των συναλλαγών και καταστροφή της κτηματαγοράς, σε βάρος όχι μόνον των πολιτών, αλλά και του ίδιου του Δημοσίου θα επικρατήσει, αν από την 1η Απριλίου προστεθεί ως υποχρεωτικό προαπαιτούμενο και η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η οποία απαιτεί περισσότερα δικαιολογητικά, (άδειες, σχέδια, κατόψεις, συμβόλαια, πιστοποιητικά κλπ.) αλλά και χρόνο, από όλα τα μέχρι σήμερα προαπαιτούμενα για υπογραφή συμβολαίου. 

 

  Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:

 

*Να παραταθεί η δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων ακινήτων βάσει βεβαιώσεων μηχανικού μέχρι την 31.12.2022, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες στις συναλλαγές τους και να μην παραλύσει η Κτηματαγορά.

*Να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των αυθαιρέτων κατηγορίας 5 μέσω αποκλειστικά της υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, εκτός αν είχε ήδη εκδοθεί γι΄αυτά εμπρόθεσμη βεβαίωση μηχανικού.

             

                                            Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία!

 

                                                                     Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

           Ο Πρόεδρος                                        Ο Αντιπρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματεύς

 

      Στράτος Ι. Παραδιάς                        Χαράλαμπος Τσουτρέλης                     Τάσος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π.- Πρόεδρος UIPI              Καθηγητής ΕΜΠ ε.σ.                       Δικηγόρος Α.Π.-υ-Δ.Ν.   

πίσω στα νέα