Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ: Συνάντηση με Π. Θεοδωρικάκο για θέματα αδήλωτων εμβαδών δημοτικών τελών, δήλωσης κενών ακινήτων, πολυετών δεσμεύσεων & Κτηματολογίου!
20/10/2019

Επιστολή με κατεπείγον αίτημα συνάντησης με το Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ  για ενημέρωσή του σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ΟΤΑ  και την ιδιωτική ακίνητη περιουσία απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. Η συνάντηση θα αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα δημοτικά τέλη αδήλωτων εμβαδών "νομιμοποιημένων" ακινήτων,  της δήλωσης κενών και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων, η προθεσμία της οποίας λήγει στις 31.12.2019, της άρσης των πολυετών δεσμεύσεων ακινήτων από τους ΟΤΑ & της περιέλευσης στους ΟΤΑ των αδήλωτων και αγνώστου ιδιοκτήτη ακινήτων κατά την εξελισσόμενη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Το κείμενο της επιστολής που περιέχει και τις προς συζήτηση προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Κατεπείγον αίτημα συνάντησης με το Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ  για θέματα αδήλωτων εμβαδών δημοτικών τελών, δήλωσης κενών ακινήτων, πολυετών δεσμεύσεων & Εθν. Κτηματολογίου!

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Μαζί με τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας, ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξής προβλήματα αρμοδιότητάς σας, που σχετίζονται με τους Ο.Τ.Α. της χώρας μας και την ιδιωτική ακίνητη περιουσία.

1.ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΑΔΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ.

Πολλοί ιδιοκτήτες προσφάτως «νομιμοποιημένων» χώρων ακινήτων, αποφεύγουν να προσέλθουν να τους δηλώσουν στους οικείους ΟΤΑ, για να αποφύγουν την αυτόματη επιβολή βαρύτατων αναδρομικών δημοτικών τελών και ΤΑΠ από την 8.8.2013 (άρθρο 105 παρ. 4 του ν. 4495/2017). Το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να λυθεί με οποιαδήποτε προσπάθεια διασταύρωσης στοιχείων λόγω του ότι η μη καταχώρηση του αριθμού παροχής ρεύματος κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων δεν επιτρέπει τη συσχέτισή τους με τους λογαριασμούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Αν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να αρχίσουν να εισπράττουν άμεσα οι ΟΤΑ τα 145 εκ. ευρώ που έχουν αναγραφεί στον προυπολογισμό από τα τέλη αυτά, υπάρχει ένας και μοναδικός, άμεσος, αποτελεσματικός και κοινωνικά «αναίμακτος» τρόπος, χωρίς αντιδράσεις & διαμαρτυρίες των πολιτών:

Να θεσπιστεί αποκλειστική προθεσμία οικειοθελούς δήλωσης των εμβαδών των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες τους στους οικείους Δήμους, χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, πρόστιμα κλπ. ώστε να αρχίσει η άμεση συνείσπραξή τους μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.

Λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν ώστε να απαλλαγούν από  χρέωση αναδρομικών, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος. Σχετικό με το ακανθώδες αυτό ζήτημα που αφορά ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα με κενά ακίνητα, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Με το άρθρο 5 παρ. 1 του Νόμου  3345/2005, προβλέφθηκε το σαφές δικαίωμα στους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων να απαλλάσσονται από τη χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον το δηλώσουν στον οικείο Δήμο, και ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης αυτής, όπως αναφερόταν και στην γνωστή με αριθμό 23504/2017 σύμφωνη γνωμοδότηση του «Συνήγορου του Πολίτη». Αλλωστε η γνωστοποίηση της διακοπής του ρεύματος είναι αυτόματη υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ προς τον οικείο ΟΤΑ μετά τη διακοπή του ρεύματος, η οποία δεν τηρείται, και γι αυτό επιχειρείται να μετατεθεί αυθαίρετα στους πολίτες, και εκεί βρίσκεται η αιτία του προβλήματος!

Με την  παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 και στη συνέχεια το άρθρο 103 του Ν.4604/2019,  δόθηκαν δύο προθεσμίες για τη δήλωση αυτή, μέχρι 31.12.2019. Μετά τη λήξη τους ένας τεράστιος αριθμός ιδιοκτητών κενών ακινήτων σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, που δεν έχει την πρακτική δυνατότητα ενημέρωσης για όλα αυτά, όταν ζητήσει πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ θα βρεθεί εξ ορισμού αντιμέτωπος με τεράστιες χρεώσεις δημοτικών τελών που δεν θα μπορεί να τις καταβάλει!!! Συνεπώς υπάρχει αδήριτη ανάγκη συνεχούς παράτασης της προθεσμίας αυτής στο μέλλον για να αποφευχθούν οι συνέπειες αυτές.  

Η μόνη λύση είναι να επανέλθει η προισχύσασα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005, χωρίς χρονικό όριο υποβολής της σχετικής δήλωσης στον οικείο Δήμο.

Επίσης στη ρύθμιση αυτή πρέπει να υπαχθούν και τα ακίνητα τα οποία, λόγω της κρίσης, ουδέποτε ρευματοδοτήθηκαν, διότι αδίκως εξαιρέθηκαν από τη ρύθμιση αυτή.

3. AΡΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ.

Είναι γνωστό ότι πολλοί ΟΤΑ σε όλη τη χώρα έχουν δεσμεύσει επί δεκαετίες πολλές χιλιάδες ακίνητα ιδιωτών για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων, χωρίς πραγματική πρόθεση και δυνατότητα για την υλοποίησή τους, και χωρίς ποτέ πράγματι να αίρονται οι δεσμεύσεις αυτές σε κάποιο λογικό χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Η πρακτική αυτή δημιουργεί στους μεν Δήμους υποχρέωση να εμφανίζουν στους προυπολογισμούς τους δεσμευμένα ποσά για δήθεν καταβολές αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση της δημοσιονομικής τους εικόνας, στους δε πολίτες ατέρμονες και κοστοβόρες δικαστικές εμπλοκές με τους ΟΤΑ, οι οποίες, λόγω των αλλεπάλληλων καταχρηστικών επαναδεσμεύσεων, διαρκούν ακόμη και περισσότερο από τη διάρκεια του ανθρώπινου βίου!

Γι΄αυτό ζητούμε να νομοθετηθεί επιτέλους η αυτόματη πλήρης άρση των δεσμεύσεων αυτών, αν έχουν διαρκέσει πέραν της οκταετίας, και η απαγόρευση επιβολής οποιασδήποτε νέας δέσμευσης στα ίδια ακίνητα. 

4. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ & ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Το άρθρο 9 του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο προβλέπει ότι όλα τα αδήλωτα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, αστικά και αγροτικά, εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα, μετά το πέρας όλων των προθεσμιών δήλωσης και δικαστικής τους διεκδίκησης, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα καταστροφική δεδομένου ότι το Δημόσιο μπορεί τυπικά να διατάξει τα κτηματολογικά γραφεία να μεταγράψουν τα ακίνητα αυτά στο όνομά του, πλην όμως στερείται οποιασδήποτε πρακτικής δυνατότητας να κάνει ότιδήποτε γι΄αυτά, όπως να τα παραλάβει, να τα περιφρουρήσει από καταπατήσεις, να τα συντηρήσει, να τα διαθέσει για οποιοδήποτε κοινωνικό ή δημοσιονομικό σκοπό, πλην της περιέλευσής τους στο Υπερταμείο!

Προτείνουμε τα ακίνητα αυτά να περιέλθουν στους οικείους Δήμους, οι οποίοι γνωρίζουν και μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα αστικά ακίνητα για δημιουργία «κοινωνικής κατοικίας»  και άλλες κοινωνικές χρήσεις και τα αγροτικά για αποκατάσταση ακτημόνων αγροτών.

 

Σας παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε πλήρως για τα παραπάνω προβλήματα και τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

          Ο Πρόεδρος                                                 Ο Αντιπρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματεύς

 

     Στράτος Παραδιάς                                         Χαραλ. Τσουτρέλης                               Αιμιλία Βαδόκα

Δικηγόρος-Πρόεδρος UIPI                                 Καθηγητής ΕΜΠ Ε.τ.                               Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ε.

πίσω στα νέα