Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων: Διαμαρτυρία για παράλειψη διατηρητέων μνημείων από τη μείωση ΕΝΦΙΑ ν. 4621/2019
17/10/2019

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ απηύθυνε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου των Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, για την αντισυνταγματική, στην ουσία, παράλειψη της αφαίρεσης της αξίας των ακινήτων αυτών από τον υπολογισμό του ποσοστού μείωσης του ΕΝΦΙΑ, ζητώντας την πλήρη απαλλαγή των κτηρίων και μνημείων αυτών από τον ετήσιο φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), και τον καθορισμό άμεσης συνάντησης για την ενημέρωση του ΥΠΟΙΚ για τα προβλήματα των ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων και μνημείων όλης της χώρας. Το κείμενο της επιστολής έχει ω εξής:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για παράλειψη διατηρητέων μνημείων από τη μείωση ΕΝΦΙΑ ν. 4621/2019.

Αίτημα συνάντησης με την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ για τα προβλήματα των ιδιοκτητών διατηρητέων.

Αξιότιμοι κύριοι

Ο ν.4223/2013, με τον οποίο θεσπίστηκε ο ΕΝΦΙΑ, προβλέπει ότι τα εκτός σχεδίου ή οικισμού κτήματα καθώς και τα μνημεία (δηλαδή κτήρια που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα Μνημεία ή ως έργα τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού) απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ.

Με τον ν. 4621/31.07.2019, που ψηφίστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, θεσπίστηκε μείωση 10 – 30 % στο άθροισμα κύριου και συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ. Όμως για τον υπολογισμό της μείωσης που θεσπίστηκε με το νόμο αυτό αφαιρείται από τη συνολική αξία της περιουσίας μόνο η αξία των εκτός σχεδίου κτημάτων, ενώ συνυπολογίζεται η αξία των Μνημείων! Πρόκειται συνεπώς για στοχευμένη εξαίρεση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ!

Επειδή ως δικαιολογία μπορεί να προβληθεί ότι η εξαίρεση και των Μνημείων θα μπορούσε να διαταράξει τα δημοσιονομικά έσοδα του Κράτους, παρατηρούμε ότι τα 20.000 περίπου διατηρητέα κτήρια και Μνημεία που ανήκουν σε ιδιώτες αντιπροσωπεύουν μόλις το 8‰ (οκτώ τις χιλίοις) του συνολικού φορολογούμενου δομημένου περιβάλλοντος της χώρας και προφανώς τα Μνημεία από μόνα τους πολύ λιγότερο. Επομένως το ότι στην παραπάνω μείωση του ΕΝΦΙΑ 2019 έχουν αγνοηθεί τα Μνημεία με ελάχιστο φορολογικό κόστος για το κράτος, και ελαφρύνονται φορολογικά τα «χρυσά» εκτός σχεδίου κτήματα ορισμένων νησιών μας, δείχνει το μέγεθος της αδικίας σε βάρος των ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων και Μνημείων, οι οποίοι καλούνται μόνοι και αβοήθητοι να αντιμετωπίσουν το αβάστακτο κόστος της διατήρησης των κτηρίων αυτών, ιδίως μάλιστα στις περιπτώσεις που δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την αντισυνταγματική, στην ουσία, παράλειψη αυτή, ζητούμε την πλήρη απαλλαγή των κτηρίων και μνημείων αυτών από τον ετήσιο φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), και παρακαλούμε για τον καθορισμό άμεσης συνάντησης μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα των μελών μας ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων και μνημείων όλης της χώρας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                       Ο Πρόεδρος                                                                           Η Γεν. Γραμματεύς

         Πλούταρχος Γιαννόπουλος                                                                 Μαργαρίτα Θωμάκου

           Καθηγητής ΕΜΠ Ε.τ.                                                                                 Νομικός

                  6944516211                                                                                      6984518753

πίσω στα νέα