Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Συνεχίζεται και τον Μάιο η μείωση 100% - μείωση 40% μόνον για τις κατοικίες εργαζομένων
28/04/2021

Σε φάση αποδρομής φαίνεται ότι εισέρχεται το καθεστώς των αναγκαστικών μειώσεων ενοικίων λόγω της πανδημίας. Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε την ρύθμιση που θα ισχύσει για το μήνα Μαίο, η οποία διαφοροποιείται κατά το κεφάλαιο που προκαλούσε τις περισσότερες διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών ακινήτων. 

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα συνεχιστεί και για τον μήνα Μάιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή ενοικίου (100%) από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα.

Από τη ρύθμιση αυτή ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, των μεταφορών και λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% καταργείται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και περιορίζεται μόνον για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που θα βρίσκονται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των απλώς "πληττομένων", για τις οποίες δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα λειτουργίας τους, και έως τώρα κατέβαλαν το 60% του ενοικίου, θα πρέπει να καταβάλουν ολόκληρο το μίσθωμα του μηνός Μαίου 2021.  Αντίθετα όσες επιχειρήσεις κατα το τελευταίο τετράμηνο δικαιούντο πλήρη απαλλαγή από το μίσθωμα, η πλήρης αυτή απαλλαγή θα συνεχιστεί και τον Μάιο. 

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση της ολικής απαλλαγής οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν με το 80% του ενοικίου αν είναι φυσικά πρόσωπα, ή 60% αν είναι νομικά, ενώ στην περίπτωση της μείωσης των ενοικίων κατοικιών κατά 40% οι ιδιοκτήτες - φυσικά και μόνον πρόσωπα θα αποζημιωθούν με το 20% του ενοικίου. Ολες αυτές οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. 

πίσω στα νέα