Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση (Tax Shift)
24/09/2018

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και τα θέματα φόρου ακίνητης περιουσίας ήταν υψηλά στον κατάλογο των ειδικών συστάσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής μέσω της διαδικασίας του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" για την Ιταλία και τον Ευρωπαικό Νότο γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, και εν όψει της έγκρισης των κρατικών προυπολογισμών του έτους 2019 από τα Εθνικά και τα Ευρωπαικά όργανα, η Διεθνής Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI), και η Ιταλική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών (CONFEDILIZIA) διοργάνωσαν μια σημαντική εκδήλωση στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (Parliamentary Event) την Τρίτη, 25.9.2018, με παρουσία ευρωβουλευτών αλλά και παραγόντων της κτηματαγοράς από πολλές χώρες, με τίτλο: TAX POLICY AND ECONOMIC GROWTH: DOES IT REALLY MATTER?

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να φέρει στη συζήτηση νέες ιδέες και στοιχεία ερευνών που αμφισβητούν την ευρωστία και αποτελεσματικότητα της συσχέτισης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει αντικείμενο την μετάθεση των φορολογικών βαρών από τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά, και ιδιαίτερα στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία τους. Η έλλειψη ισχυρών συμπερασμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική από την άποψη της πολιτικής, δεδομένου ότι τα εύρωστα ευρήματα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ορθές συμβουλές σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Αντικείμενο της συζήτησης
Η μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στον φόρο που συνδέεται με την ιδιοκτησία ακινήτων, την κατανάλωση και την καταπολέμηση της ρύπανσης, θεωρείται ως η πλέον επωφελής για τις εθνικές οικονομίες της ΕΕ. Αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίστηκε στην υπόθεση αυτή σε αρκετές σημαντικές μακροοικονομικές αναλύσεις.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της οικονομικής και δημοσιονομικής τους πολιτικής. Αυτό γίνεται μέσω της διαδικασίας του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου", δηλαδή του προελέγχου και προέγκρισης των ετήσιων προυπολογισμών των κρατών-μελών από την Ευρωπαική Επιτροπή, και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ διατυπώνει συνήθως ως σύσταση την λεγόμενη φορολογική μεταρρύθμιση (Tax Shift), η ιοποία εμπεριέχει μέτρα όπως η επιβολή ετήσιου φόρου στην ακίνητη περιουσία, αλλά και κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής των τόκων των στεγαστικών δανείων, ώστε να μην αυξάνεται η ζήτηση ακινήτων. Ωστόσο, είναι το θέμα τόσο απλό; Η δημοσιονομική πολιτική είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και η έλλειψη επαρκών στοιχείων σε αυτό το πλαίσιο καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ισχυρών συμπερασμάτων και τη διατύπωση τέτοιων συστάσεων.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από την ιταλίδα ευρωβουλευτή Lara Comi, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος και τους ευρωβουλευτές κ.κ. Markus Ferber (DE) και Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη (EL),   και συγκέντρωσε σημαντικούς ευρωπαίους εκπροσώπους από τον κλάδο των ιδιοκτητών ακινήτων, των κατασκευαστών και επενδυτών, καθώς και εξέχοντες ερευνητές του ακαδημαϊκού κόσμου. Η χθεσινή συζήτηση επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης που παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Riccardo Puglisi από το πανεπιστήμιο της Pavia (IT). που αμφισβητεί ότι η μετάθεση των φορολογικών βαρών προς τα νοικοκυριά και την κατοχή ακίνητης περιουσίας συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ομιλητής ήταν και ο καθηγητής οικονομίας του Solvay Brussels School of Economics Dr. Micael Kastanheira.

Η ευρωβουλευτής κα Lara Comi, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε:
"Ο μόνος τρόπος για την επανεκκίνηση του τομέα των ακινήτων είναι μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής!"

Ο Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI), ο οποίος και διηύθυνε τη συζήτηση, κατέληξε:
"Η δημοσιονομική πολιτική είναι πράγματι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Πριν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις συστάσεις του "Ευρωπαικού εξαμήνου", θα πρέπει να έχουμε συλλέξει επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοιες παραδοχές. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ως δεδομένο ότι η επαυξημένη φορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για την ακίνητη περιουσία τους θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη».

*Διοργανωτές:

Η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) είναι πανευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση αποτελούμενο από 29 ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων από 28 χώρες. Από κοινού, αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες περίπου 20 έως 25 εκατομμυρίων κατοικιών σε όλη την Ευρώπη. Μέλος της η ΠΟΜΙΔΑ και Πρόεδρος της UIPI από το 2005 o Στράτος Παραδιάς.

CΟΝFEDILIZIA: Είναι η ιστορική ομοσπονδία ιδιοκτητών ακινήτων στην Ιταλία. Με περισσότερα από 200 τοπικά και περιφερειακά γραφεία, αντιπροσωπεύει ιδιοκτήτες κατοικιών και διαμερισμάτων, και επαγγελματικών ακινήτων, όπως και μεγάλες εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας. Η Confedilizia είναι επίσης μέλος της UIPI και Πρόεδρος της είναι ο Avv. Giorgio Spaziani Testa.

πίσω στα νέα