Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Τροπολογία με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
29/07/2021

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίλο "Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης" ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα:

 • παρέχονται κίνητρα στους φορολογόυμενους, εν προκειμένω έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών για την εμπρόθεσμη υποβολή και εξόφληση του οφειλόμενου φόρου από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020
   
 • δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή/και αναστολή είσπραξης. Επιδιώκεται, έτσι, η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στους πληττόμενους (είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα) από την πανδημία
   
 • οι δόσεις καταβολής του ΕΝΦΙΑ 2021 καθορίζονται σε έξι μηνιαίες για την διευκόλυνση των φυσικών και νομικών προσώπων στην εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων για το έτος αυτό
   
 • συμπεριλαμβάνονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% οι απινιδωτές 
   
 • υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% μέχρι 30.06.2022 τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων με στόχο τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και την μείωση των τελικών τους τιμών ώστε να τονωθεί η ζήτηση

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία στο συνημμένο αρχείο.

Με πληροφορίες από το www.forin.gr

πίσω στα νέα