Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
UIPI, Γραφείο Βρυξελλών. Ζητείται υπεύθυνος εκτέλεσης προγραμμάτων για άμεση πρόσληψη
19/09/2019

Η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιοκτησίας (UIPI) αναζητά για άμεση πρόσληψη στο Γραφείο Βρυξελλών έναν Υπεύθυνο Εκτέλεσης Κοινοτικών Προγραμμάτων (Project Officer),  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13 Οκτωβρίου 2019
 
Σχετικά με τη UIPI: 

Η UIPI είναι ένας κορυφαίος αντιπροσωπευτικός οργανισμός για ιδιοκτήτες ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στην Ευρώπη. Με 29 οργανώσεις μέλη, η UIPI εκπροσωπεί περισσότερους από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ευρώπη. Με έδρα τις Βρυξέλλες, το κύριο καθήκον της UIPI είναι να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των ιδιοκτητών ιδιοκτησίας εκπροσωπούνται και υπερασπίζονται έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η UIPI δραστηριοποιείται στους τομείς της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στην ακίνητη περιουσία, στον τομέα των κτιρίων των ιδιωτικών νοικοκυριών, καθώς και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
 

Προφίλ υποψηφίου

Πτυχιούχος οικονομικών, μηχανικών, αρχιτεκτονικών, τεχνικών ή και άλλων σχετικών επιστημονικών πεδίων.

• Καλή κατανόηση ή προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων της ΕΕ (Horizon 2020).

• Η προηγούμενη εμπειρία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ αποτελεί πλεονέκτημα.

• Απταιστη γνώση στα γραπτά και προφορικά αγγλικά. Οποιαδήποτε πρόσθετη γλώσσα της ΕΕ αποτελεί πλεονέκτημα.

• Δραστήριος, με ταχεία αντίληψη, συνεπής στις προθεσμίες και πρόθυμος να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

• Ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα (λεκτική και γραπτή), οργάνωσης και συντονισμού δεξιοτήτων.

• Πλήρης επάρκεια στο Microsoft Office (ιδιαίτερα Excel).

• Πολίτης ΕΕ  ή να έχει έγκυρη βελγική άδεια εργασίας.
 
Καθήκοντα και Ευθύνες:

• Συμβολή στην υλοποίηση και διαχείριση των έργων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων και της οικονομικής διαχείρισής τους).

• Διοργάνωση σεμιναρίων και δραστηριοτήτων διάδοσης σχετικών με τα σχέδια της ΕΕ.

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες έρευνας και πολιτικής της Ευρωπαικής Ενωσης.

• Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια.
 
Προσφέρουμε:

Συμβόλαιο ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης βάσει του βελγικού νόμου, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί.

Σημαντική εργασιακή εμπειρία στον τομέα των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Πρόσθετα οφέλη.

Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σας σημείωμα απ΄ευθείας στην Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της UIPI κα Emmanuelle Causse, στο office@uipi.com. Λάβετε υπόψη ότι θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν στην τελική λίστα επιλογής. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται σε συνεχή βάση.

Δείτε την ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα της UIPI www.uipi.com 

Ο Πρόεδρος της UIPI

Στράτος Ι. Παραδιάς

stratos@paradias.gr

πίσω στα νέα