Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
UIPI: Ο Εορτασμός της "Διεθνούς Ημέρας Ιδιοκτησίας" στη Βουδαπέστη, στις 11.10.2019
02/10/2019

UIPI Property Day, 11 October 2019, Budapest, Hungary

Condominium Property: A first or second class right?

Το άρθρο Ι του Πρωτοκόλλου Ι της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει ότι "κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ειρηνική απόλαυση των περιουσιακών του στοιχείων". Για κάθε πολίτη της ΕΕ τα δικαιώματα συνδυάζονται με ορισμένα καθήκοντα, όμως στην περίπτωση της Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (Condominium Property) αυτή η ισορροπία δεν είναι πάντα τόσο απλή, δεδομένου ότι οι πολυάριθμες υποχρεώσεις όχι μόνο προέρχονται από εθνικές νομοθεσίες αλλά υπαγορεύονται και από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Μερικές από αυτές, όπως είναι η νομοθεσία για την πυρασφάλεια, οι διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και αρκετές άλλες, δεν διευκολύνουν τη ζωή των διαχειριστών των κτιρίων, ούτε ενθαρρύνουν την αύξηση του ποσοστού συνιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπό το πρίσμα όλων αυτών, μπορούμε ακόμα να αντιλαμβανόμαστε την Συνιδιοκτησία ως δικαίωμα "πρώτης τάξης";

Με την ευκαιρία της ημέρας ιδιοκτησίας της UIPI του 2019, που φιλοξενείται από την Ουγγρική Ένωση Συνιδιοκτητών και Διαχειριστών Ακινήτων (Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) , θα ρίξουμε φως στις προκλήσεις και τις δυνατότητες  της Συνιδιοκτησίας Κτιρίων. Η συζήτηση θα χρησιμεύσει επίσης ως τρόπος ανταλλαγής εμπειριών από άλλα κράτη μέλη προκειμένου να προσδιοριστούν οι κοινές προκλήσεις και οι πιθανές βέλτιστες πρακτικές για τους Συνιδιοκτήτες και τους Διαχειριστές Κτιρίων.  Tην εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν εκλεκτοί ομιλητές από διάφορες ευρωπαικές χώρες, θα προλογίσει ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) κ. Στράτος Παραδιάς, ενώ ομιλητές θα είναι η Πρόεδρος της Ουγγρικής Οργάνωσης Ιδιοκτητών Dr. Agnes Bek, η Δικηγόρος Βουδαπέστης Dr. Iszak Orsolya και ο Πρόεδρος των Ιδιοκτητών Ακινήτων της Γένοβας  Avv. Vincenzo Nasini, Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπoνδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Confedilizia.

Διαβάστε το συνημμένο λεπτομερές πρόγραμμα της εκδήλωσης "Διεθνής Ημέρα Ιδιοκτησίας" της Βουδαπέστης: 

Read the attachment: 

πίσω στα νέα