Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΥΠΕΝ: Παρατάσεις προθεσμιών του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων - ΠΟΜΙΔΑ: Τι εκκρεμεί
10/04/2024

Η προσπάθεια της ΠΟΜΙΔΑ για ανάδειξη του ανεφάρμοστου των ρυθμίσεων για την πυροπροστασία άρχισε να αποδίδει. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί την πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπέδων για τον ετήσιο προληπτικό καθαρισμό τους, ο οποίος από εφέτος καλό είναι να συνοδευτεί και από έγγραφη ενημέρωση του οικείου Δήμου, μέχρι ότου ανοίξει η προβλεπόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Εκ μέρους του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, σε συνέχεια της προαναγγελτικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 29.03.2024, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», ανακοινώθηκαν οι εξής παρατάσεις των σχετικών προθεσμιών:

 • ΠΟΛΙΤΕΣ: Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.
 • ΟΤΑ: Για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως την 26η Μαΐου 2024.

Τα μέτρα προληπτικής προστασίας για το 2024

Για την αντιπυρική περίοδο του 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια θα εφαρμοστούν μόνον τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:

 • Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο,
 • Τακτικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων.
 • Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.
 • Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.
 • Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος.
 • Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας σε οικισμούς, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο, όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.

30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ για περιμετρικές ζώνες!

Σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας για την αντιπυρική προστασία των οικισμών που βρίσκονται εντός ή σε επαφή με τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, , θα υλοποιήσει, άμεσα, πρόσθετο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην άμεση σύνταξη των προβλεπόμενων τεχνικών εκθέσεων και την κατά προτεραιότητα άμεση υλοποίηση αυτών, με στόχο τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων και αφορά σε οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις εντός υψηλών δασών στις περιοχές ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Μετά από νέα ερωτήματα που κατατέθηκαν στα συναρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή του Κανονισμού, θα ακολουθήσει στις αμέσως επόμενες ημέρες σχετική, διευκρινιστική εγκύκλιος.


Τι εκκρεμεί κατά την ΠΟΜΙΔΑ

 1. Εκκρεμεί ο σαφής ορισμός των επαγγελματικών κατηγοριών των «ειδικών επιστημόνων» - «εξουσιοδοτημένων διαχειριστών» που έχουν το δικαίωμα να συντάσουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία,
 2. Εκκρεμεί η έναρξη λειτουργείας της ειδικής πλατφόρμας υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στο ΥΠΕΝ.
 3. Εκκρεμεί η διαγραφή από τις σχετικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών όλων εκείνων των προδιαγραφών που η τήρησή τους είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και αφόρητα γραφειοκρατική και ως εκ τούτου πρακτικά αδύνατη, όπως η κοπή δένδρων, η ανέγερση υψηλών συμπαγών μανδροτοίχων, η αντικατάσταση των εξωτερικών θερμομονώσεων και κουφωμάτων με πυρίμαχα υλικά κλπ.
 4. Εκκρεμεί η διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας πανελλήνιας εμβέλειας για την ανάγκη λήψης μέτρων πυροπροστασίας, ώστε να ενημερωθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας για τις υποχρεώσεις τους.
 5. Εκκρεμεί τέλος η απαλοιφή οποιουδήποτε προστίμου ή ποινικής δίωξης για την αντιπυρική περίοδο του 2024, όχι μόνον για το κεφάλαιο της Πυροπροστασίας, αλλά και για το κεφάλαιο του καθαρισμού των οικοπέδων, επί του οποίου δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, ούτε έχει τεθεί σε λειτουργεία η προβλεπόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
πίσω στα νέα