Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΥΠΟΙΚ: "Ανοιξε" το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιών Ακινήτων
22/06/2017

Σε παραγωγική λειτουργία μπήκε το ηλεκτρονικό "Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων", το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ) να παρακολουθούν τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων. Η εφαρμογή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.

Η χρήση της εφαρμογής αυτής είναι απλή και γίνεται ανώνυμα. Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τις αξίες των μεταβιβάσεων ακινήτων ανά περιοχή, βάσει κριτηρίων τα οποία επιλέγει ο ίδιος από τα διαθέσιμα στην εφαρμογή, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί είτε γενικές είτε πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις. Η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι ελεύθερη μέσα από τις εξής διαδικτυακές διευθύνσεις:

Για  τους πολίτες και τις επιχειρήσεις:  Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Για τη Δημόσια Διοίκηση:                     Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων
 

πίσω στα νέα