Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Ενέργεια από την Protergia

Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή ρεύματος από την PROTERGIA προς τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ.

*Κατόπιν ενημερωτικής συνάντησης με αρμόδιο στέλεχος της PROTERGIA στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ την Τρίτη, 5.12.2023, με θέμα το νέο τοπίο στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2024, σας ενημερώνουμε για τις εξής εξελίξεις:

*Και το νέο καθεστώς τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα ισχύσει από 1.1.2024 δεν επιτρέπει στους παρόχους τη δημιουργία ειδικού προγράμματος αποκλειστικά για τα μέλη μας, όπως είχε συμφωνηθεί και λειτουργήσει με μεγάλη επιτυχία κατά την περίοδο 2018-2022.

*Από την 1.1.2024 θα ισχύσουν τέσσερα τιμολόγια ρεύματος και ο καταναλωτής (οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης) μπορεί να επιλέγει αυτό που κρίνει ότι είναι το πιο συμφέρον για εκείνον. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σταθερά (μπλέ) είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.
  • Κυμαινόμενα (κίτρινα), είναι τα τιμολόγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: i. με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης και ii. με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων. Στον τομέα αυτό το πιό προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας είναι το πρόγραμμα Οικιακό (και επαγγελματικό) Simple Value.
  • Δυναμικά (πορτοκαλί) είναι τα τιμολόγια τα οποία αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με διαφορετικές τιμές -ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας- με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών.
  • Ειδικό (πράσινο) είναι τιμολόγιο με απλή δομή και κοινή για όλους τους παρόχους, έτσι ώστε να είναι άμεση και ευχερέστατη η συγκρισιμότητά του. Σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα μεταπέσουν αυτόματα όλοι οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα έχουν επιλέξει -μέχρι 31.12.2024- κάποιο συγκεκριμένο είδος τιμολογίου για τη μετάβασή τους την 1.1.2024. Ωστόσο, με μία απλή δήλωση στον πάροχό τους έως 31/01/2024, μπορούν να παραμείνουν στο προηγούμενο τιμολόγιο.
  • Την 1.1.2024, όπως και κάθε επόμενο μήνα, η PROTERGIA οπως και οι άλλοι πάροχοι ενέργειας, θα ανακοινώνουν στις ιστοσελίδες τους και θα κοινοποιούν στην ΡΑΑΕΥ τις τιμές καθενός από τα τέσσερα νέα τιμολόγια. Ετσι ο καταναλωτής θα γνωρίζει, στις αρχές του μήνα, τί πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, την τιμή χρέωσης του μήνα, και το κυριότερο, τι τιμές προσφέρουν, όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι. Η τιμή που θα ανακοινώνεται θα είναι κλειδωμένη για όλο το μήνα. Επίσης, για όποιες αλλαγές τιμολογίων γίνονται στη συνέχεια θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία. 
  • Όσα μέλη μας που είναι στην PROTERGIA, δεν επιλέξουν τιμολόγιο, θα μεταταγούν αυτόματα στο "πράσινο" τιμολόγιο της PROTERGIA, χωρίς να χάσουν την έκπτωση επί της ετήσιας συνδρομής τους στην ΠΟΜΙΔΑ (25€ από 40€). Ή έκπτωση δεν χάνεται και θα εξακολουθήσει να ισχύει και για όσα μέλη μας επιλέξουν άλλο πρόγραμμα της PROTERGIA. Επ΄αυτού προτρέπουμε τα μέλη μας να παρακολουθούν τη μηνιαία εξέλιξη των τιμολογίων ρεύματος και να καλούν την Εξυπηρέτηση Πελατών της PROTERGIA για να ενημερώνονται πιό είναι, κάθε φορά, το πλέον συμφέρον γι΄αυτούς πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες και την κατανάλωση του καθενός.
  • Εννοείται ότι τα μέλη μας μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν οποτεδήποτε, οποιονδήποτε άλλο πάροχο ενέργειας προτιμήσουν, χωρίς ρήτρα αποχώρησης.

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα νέα τιμολόγια ρεύματος από 1.1.2024

Δίκτυο Καταστημάτων PROTERGIA

Φόρμα Επικοινωνίας PROTERGIA

Εξυπηρέτηση πελατών PROTERGIA:

Για όποια απορία έχετε σχετικά με τα τιμολόγια και το λογαριασμό σας της Protergia, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας, έχονας διαθέσιμο τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Παροχής σας.

Κανάλι

Καθημερινές

Σάββατο

Κυριακή/Αργίες

Call Center

08:00 – 21:00

08:00 – 21:00

09:00 – 19:00

E-Mail

09:00 – 17:00

 -

-

Facebook

09:00 – 17:00

 -

-

Στα πλαίσια του κανονισμού GDPR περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κάθε είδους προσωπική πληροφορία μπορεί να δοθεί αποκλειστικά στον κάτοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της παροχής.

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αγίου Λουκά και Ικάρου 1, Παιανία ΤΚ 19002 . Fax: +30 210 3448555